Bättre stadsmiljö efter lanseringen av 145 elbussar

Elbussar ger en halvering av kvävedioxidutsläppen och en minskning av koldioxidutsläppen med 10 procent. Foto: Transdev

För exakt ett år sedan lanserade Transdev Nordens största elbussflotta i Göteborg, Mölndal och Partille med totalt 145 elbussar på uppdrag av Västtrafik. Enligt Västtrafiks prognoser har utsläppen av de hälsofarliga kväveoxiderna i busstrafiken nästan halverats, från 108 ton 2020 till 58 ton år 2021 sedan lanseringen.

Enligt uppgifter från Naturvårdsverket, motsvarar dessa kvävedioxidbesparingarna utsläppen från drygt 8 000 medelbilar som kör 1100 mil per år, vilket är den genomsnittliga sträckan som en bil kör varje år i Sverige.

– Det här är fantastiska siffror, samtidigt som man ska komma ihåg att utsläppen från vår busstrafik redan var väldigt låga. Nu fortsätter vi jobba mot målet att all kollektivtrafik i städerna ska vara helt elektrifierad senast 2030, säger Hanna Björk, hållbarhetschef på Västtrafik.

Förutom utsläppen av kväveoxid syns även stora skillnader i koldioxidutsläppen. De har minskat med 10 procent under året, från 16 500 ton år 2020 till 14 500 ton år 2021. Elbussarna har även haft positiv effekt på utsläppen av partiklar. Under året beräknas de ha minskat med cirka 19 procent, från cirka 900 kilo till 730 kilo.

– Det är mycket glädjande siffror som kommer som ett kvitto för allt jobb som lanseringen av elbussflottan har krävt under 2020. Förutom att det blir tystare i våra städer får också våra förare en bättre arbetsmiljö med minskat buller och mindre vibrationer. Vi är stolta över att kunna bidra till att bygga framtidens hållbara stad, säger Anders Ekman, affärschef Göteborg, Mölndal, Partille på Transdev Sverige.