Självkörande fordon bidrar till hållbart resande

Överflyttning från biltrafik till så kallad ride sharing underlättar i trafiken. Arkivbild

Rätt använda kan delade självkörande fordon i framtiden bidra till ett mer hållbart resande med minskad trängsel i Göteborgstrafiken. Men det finns också en stor risk att de framtida självkörande fordonen och tjänsterna istället leder till betydligt värre trängsel i trafiken. Detta visar en ny studie, den första i sitt slag i Sverige, om effekterna av delade självkörande fordon.

– Studien visar att utvecklingen och effekterna av framtidens självkörande fordon långt ifrån är given, utan kommer att påverkas av olika vägval. Det handlar dels om vilka regler och villkor som politiker och myndigheter beslutar om, dels om vilka beslut som tas av de aktörer som kommer att utveckla och erbjuda de nya mobilitetstjänsterna, säger Fredrik Larsson, analyschef på trafikkontoret i Göteborg.

I studien gjordes ett antal simuleringar av hur delade självkörande fordon kan påverka trafiken i kommunerna Göteborg, Mölndal och Partille. Resultatet av dessa simuleringar har sedan legat till grund för djupintervjuer med ett antal medborgare i Göteborg. Intervjuerna har kretsat kring attityder och tankar om delade självkörande fordon i en framtida stad. Bakom studien står trafikkontoret Göteborgs Stad, Västtrafik, K2 Malmö Universitet och företaget Trivector.

Simuleringarna visar att en överflyttning från biltrafik till så kallad ride sharing minskar trafikarbetet. Med ride sharing menas en tjänst där kunden bokar en resa mellan två punkter, men där andra resenärer plockas upp av det självkörande fordonet längs vägen.

En överförflyttning från bil till car sharing skulle däremot öka trafikarbetet markant. Med Car sharing  menas en tjänst där kunden bokar en resa mellan två punkter, utan att fordonet plockar upp andra passagerare längs vägen. Denna typ av car sharing liknar dagens bilpooler.

Enligt studien skulle en överflyttning till car sharing ge 25–30 procent högre trafikarbete än en överflyttning till ride sharing. Och detta oavsett vilket trafikslag som överflyttningen görs ifrån.