Kinesiska järnvägstransporter till Europa hot mot flygfraktföretag

Kinesiskt godståg på väg genom landet. Foto: Wikimedia Common

Enligt Marco Bloemen, vice vd på flygfraktföretaget Seabury, har Kinas godstransporter till Europa på järnvägen uppnått numera en volym som ”inte längre kan ignoreras".

- Följaktligen måste flygfraktsektorn börja ta hotet mot dess egen verksamhet på allvar, sade Bloemen på internationella flygfraktorganisationens World Cargo Symposium i Abu Dhabi den 14 mars.

- Beroende på tågens destination i Europa och Kina, tar transporten cirka 14-17 dagar, vilket är en mycket trevligt alternativ jämfört med flygtransporterna som tar cirka fem eller sex dagar och sjöfrakt som tar mellan 35-40 dagar, sade Bloemen.

Seaburys data visar att godstransportvolymerna på järnvägen ökade 65 procent mellan 2013 och 2016 och nådde en total volym på 511 000 ton under 2016.

- Detta är ett allvarligt starkt flöde. De flesta av varorna kommer från sjöfrakt, men även om det bara är en del, exempelvis 10 procent av flygfrakt, som transporteras på järnvägen, handlar det ändå om 50 000 ton gods och det är en betydande mängd med klara följder och de tilltar snabbt i volym, sade Bloemen.

Bloemen sade att det är mest råvaror som transporteras på järnvägen med en andel på 33 procent, 16 procent maskindelar, 15 procent fordon, 12 procent högteknologi och resten konsumtionsvaror.