Problem i försörjningskedjorna orsakar kraftiga prishöjningar

Logistiska problem orsakar kraftigt höjda råvarupriser. Arkivbild

Logistiska problem i försörjningskedjorna orsakar kraftiga prishöjningar

Logistiska problem i försörjningskedjorna efter covid-19 som tillsammans med en växande asiatisk ekonomi är avgörande när det gäller prisutvecklingen på råvaror. Sedan mars 2020 har priserna på vissa metaller nästan fördubblats. Enligt Reuters är prishöjningarna de största på minst 10 år. Priserna på trä och andra byggmaterial ökar också och trenden väntas fortsätta under resten av 2021. Ekonomer har nu senast varnat för att stigande energipriser kan leda till ytterligare ökad inflation.

– I Sverige står stora delar av näringslivet nu inför utmaningen att många konsumenter inte inser kopplingen mellan råvarupriser och de priser man måste betala i butikerna. Därför är det viktigt att kommunicera proaktivt med kunderna om perspektiven. Om man är passiv i nuläget kan konsekvenserna bli stora, både direkt och indirekt. Därför är det viktigt att genomföra åtgärder här och nu som begränsar effekten av inflationstrycket, säger Felix Mörée, manager på Simon-Kucher & Partners.

Enligt Felix Mörée kan inflation också vara ett bra tillfälle att initiera prishöjningar, som av olika skäl inte har genomförts de senaste åren.

– Det finns studier som visar att två tredjedelar av de prishöjningar som företag planerar inte genomförs. I en tid med inflation går det att skapa förståelse för att priserna stiger, och därför är det viktigt att utnyttja möjligheten att höja priserna nu.

– Priserna på råvaror, energi och transporter har stigit markant de senaste åren. Över hela världen förhåller man sig avvaktande, men än så länge finns det inga tecken på en förestående lågkonjunktur. Tvärtom finns det en uppenbar risk för stigande inflation. Nya siffror visar att inflationstakten i EU har stigit hela året, och är nu uppe i 3,2 procent, säger Andreas Jonason.