Tamros produkter transporteras i PostNords biogasfordon

Med PostNords biogasbilar hanteras logistiken på ett miljövänligt sätt. Foto: Gasum

Finlands ledande distributör av hälso- och sjukvårdsprodukter Tamro sköter transporterna med hjälp av Gasums biogas. Tamros kunder finns över hela Finland i alltifrån storstäder och tätorter till mindre samhällen, så det blir långa körsträckor. Logistiken är också en betydelsefull faktor i Tamros verksamhet ur ett klimatperspektiv.

– I valet av transportpartner fäster vi stor vikt vid hur företagets arbete med hållbarhet passar in i vårt arbete och att det hjälper oss att uppnå våra mål för hållbarhet. Dessutom ställs det hårda krav enligt lag på transporter av hälso- och sjukvårdsprodukter, vilket gör att de fordon som används vid transporterna måste uppfylla många villkor. Förutom klimat- och miljöpåverkan måste vi alltså även uppmärksamma övriga krav på fordonen”, säger Katja Toivonen, chef för kvalitets- och företagsansvar på Tamro.

Med hjälp av biogas minskar växthusgasutsläppen från Tamros transporter med så mycket som 90 procent. Dessutom minskar biogasen lokala utsläpp som är skadliga för hälsan såsom partiklar och sot.

Tamros transportpartner PostNord har kört dessa krävande specialtransporter med biogas sedan 2019. PostNord stack ut jämfört med konkurrensen när det gäller målen för hållbarhet och de konkreta åtgärder som görs för att uppnå dem redan i förhandlingsstadiet. Utveckling av lösningen har diskuterats även under samarbetet. Transparensen har stärkt partnerskapet ytterligare.

– Vårt mål är att minska våra utsläpp med 40 procent från 2020 års nivå fram till år 2025. Dessutom har vi i Tammerfors- och Åbo-regionen för avsikt att fram till år 2025 helt övergå till fossilfria bränslen. Hela PostNord-koncernens gemensamma mål är helt fossilfria transporttjänster fram till år 2030, säger PostNords Climate Lead Ilmo Strömberg.

För närvarande används biogas i fyra fordon anpassade för den här typen av transporter. Fordonen är utrustade med en särskild värmeregleringsteknik som håller en jämn transporttemperatur oberoende av temperaturen utomhus. Biogas kan för det mesta användas i just de fordon som man redan bekräftat är lämpliga för läkemedelstransporter. Av den anledningen är det ett mycket intressant bränsle att använda inom logistik för läkemedelsbranschen.