Örebro län går före när det gäller el-drivna godstransporter

I Örebro län finns Sveriges första elväg. Foto: Scania

Transportsektorn står för nära en tredjedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser. Mer el-drivna godstransporter är därför ett måste.

– Örebro län som är ett centrum för logistik och transporter i Sverige har ett särskilt ansvar, säger landshövding Maria Larsson, som tillsammans med regionstyrelsens ordförande Andreas Svahn nu undertecknat ett regionalt elektrifieringslöfte till regeringen.

– Transportsektorn utgör en stor del av Örebro läns näringsliv och det är viktigt att Region Örebro län är en ledande aktör i omställningen till ett hållbart och transporteffektivt samhälle. Att vi är det visar vi genom en rad olika åtaganden och insatser på både regional och nationell nivå, inte minst i arbetet kring att bygga Sveriges första permanenta elväg mellan Örebro-Hallsberg. Vi behöver också säkerställa tillgången på hållbar el för såväl näringsliv, privatpersoner och offentlig sektor, säger Andreas Svahn (S), regionstyrelsens ordförande i Region Örebro län.

Regeringen har genom elektrifieringskomissionen samlat in så kallade regionala elektrifieringslöften som komplement till det nationella löftet. Dessa löften visar hur samhället gemensamt, inom den närmsta tiden, kan öka takten i arbetet med att elektrifiera de regionala godstransporterna runt om i landet.

Region Örebro län och Länsstyrelsen i Örebro län har samarbetat för att tillsammans med näringslivet och kommunerna kunna bidra i den kommande kraftsamlingen och i löftet till elektrifieringskommissionen pekar länsstyrelsen och Region Örebro län på flera regionala satsningar som Sveriges första elväg och Mälardalsrådets Godstransportråd.

Flera aktörer har anslut sig till Örebro läns elektrifieringslöfte och till det gemensamma arbetet för att påskynda omställningen till elektrifiering av transportsektorn. Aktörerna kommer såväl från offentlig sektor som från olika delar av näringslivet, här finns bland annat logistikföretag, transportköpare och företag som arbetar med infrastruktur.