StrongPoint distributör för AutoStore

StrongPoint tecknar partnerskapsavtal med AutoStore. Foto: StrongPoint

StrongPoint ASA, tillkännager att man har tecknat ett partnerskapsavtal med AutoStore. AutoStore tillverkar innovativa lagerlösningar – så kallade fulfillment centers - för detaljister och StrongPoint blir nu regional distributör för Norden och Baltikum.

AutoStores kub-baserade lagerlösningar som bygger på banbrytande robot- och mjukvaruteknologi har omdefinierat hur lagerhållning samt plock och pack fungerar på ett sätt som möjliggör för detaljister att effektivt skala upp.     

– Vi är stolta över att ingå partnerskap med AutoStore och att kunna erbjuda deras microfulfillment-lösningar till fler företag inom dagligvaruhandeln. Det faktum att StrongPoint har valts ut till partner är ett kvitto på vår expertis inom dagligvaruhandeln, att våra e-handelslösningar är i världsklass och att vi har djupa och långvariga kundrelationer, säger Jacob Tveraabak, vd för StrongPoint.
        

– AutoStore är mycket glada att ingå partnerskap med StrongPoint, som så tydligt ser potentialen i microfulfillment. Tillsammans är bolagen väl rustade för att leverera på de nordiska och baltiska marknaderna, som är i stark omvandling, kommenterar AutoStores vd Karls Johan Lier.     

AutoStore har i dagsläget en global kundbas med framgångsrika så kallade blue chip-företag. De har genomfört fler än 600 installationer och levererat 20 000 robotar i 35 länder. Med hjälp av ett automatiserat lager-, plock- och hämtsystem och en egenutvecklad mjukvara kan en hög genomströmning uppnås och bättre möjligheter till konfigurering ges. Det ger i sin tur en hög nivå av flexibilitet för att möta ökade krav från dagens moderna supply chains. Den innovativa kubdesignen gör det möjligt för kunderna att öka lagerkapaciteten upp till fyra gånger alternativt lagra nuvarande lagernivåer på en fjärdedel av ytan. AutoStores lösningar har med andra ord bidragit till att omdefiniera hur vi ser på utrymme.           

Partnerskapet mellan StrongPoint och AutoStore avser dagligvarusektorn - en bransch där automatisering i så kallade microfulfillment centers, ofta förkortat MFC:s, är en del av den långsiktiga e-handelsstrategin.  

– StrongPoint kan nu erbjuda dagligvaruhandeln en helintegrerad och flexibel lösning för orderhantering som fungerar oavsett vilken onlinestrategi dagligvaruhandlaren har valt. Vi kan erbjuda möjlighet till skräddarsydda lösningar oavsett var på e-handelsresan de befinner sig i och med att vi nu har teknologi för såväl manuell orderplockning som en mer långsiktig lösning i form av automatisering och dessutom ett flertal olika last mile- och click and collect-möjligheter, tillägger Jacob Tveraabak.