JAS Worldwide köper Greencarrier Freight Services International

Wistrand biträder vid försäljningen av Greencarrier Freight Services International till JAS Worldwide. Foto: Wistrand

Greencarrier och JAS Worldwide, en global leverantör av transport och logistiktjänster med säte i Atlanta, USA, har ingått avtal om överlåtelse av Greencarrier Freight Services International. Transaktionen kommer slutföras efter godkännande från relevanta konkurrensmyndigheter.

Greencarrier Freight Services International tillhandahåller globala transport- och logistiklösningar. Verksamhetens omsättning uppgår till drygt 4 miljarder kronor med etablering i 11 länder och ca 800 medarbetare. JAS Worldwide bedriver verksamhet i över 100 länder med drygt 5000 medarbetare.