Kilenkrysset avyttrar mark för 3,1 miljarder till Panattoni

Patrik Lööv-Wallin, Panattoni Sverige, Dudley Mitchell, Panattoni USA, Carl Panattoni, grundare och styrelseordförande Panattoni, Robert Dobrzycki, vd och delägare Panattoni Europa och Indien, Fredrik Jagersjö Rosell, vd Panattoni Sverige och Daniel Andersson, Panattoni Sverige. Foto: Kilenkrysset

Kilenkrysset genomför en rekordstor markförsäljning till Panattoni, Europas största utvecklare inom industri- och logistikfastigheter. Affären är den största affären av detaljplanelagd mark som någonsin genomförts på den svenska marknaden.

– Den svenska efterfrågan på modern hållbar lagerkapacitet är mycket stor och överstiger kraftigt det begränsade utbudet. Vi är övertygade om att våra kommande projekt blir mycket attraktiva på den svenska marknaden. Det har varit en otroligt smidig process med Kilenkrysset. Vi har många gemensamma värderingar bolagen emellan och vi ser fram emot ett långsiktigt samarbete.” säger Fredrik Jagersjö Rosell, vd för Panattoni Sverige som nyligen etablerat sitt huvudkontor i Göteborg.

  xxx

Gustav Lundström, Angermann, Patrik Lööv-Wallin, Panattoni Sverige, Daniel Andersson, Panattoni Sverige, Fredrik Jagersjö Rosell, Panattoni Sverige,Jan Persson, Kilenkrysset, Ove Nilsson Kilenkrysset, Carl Magnusson, Angermann, Frida Gullstrand Advokatfirman Glimstedt och Andreas Lenander, Kilenkrysset. Foto: Kilenkrysset

Förvärvet på 3,1 miljarder kronor omfattar sju tomter på totalt 121,3 hektar i Stockholmsregionen och Skåne. Säljare var Kilenkrysset. All förvärvad mark har godkänd detaljplan och potential för att utveckla totalt 661 450 kvadratmeter logistisk bruttouthyrningsyta, till en beräknad total investeringsvolym på mer än 10 miljarder kronor.

Den förvärvade marken ligger i områden med hög koncentration av lager- och distributionsnav och inramade av landets tre största städer Stockholm, Göteborg och Malmö. Denna gyllene triangel står för 80 procent av landets affärer och befolkning, dess viktigaste hamnar, största flygplatser och viktigaste transportvägar.

– Vi expanderar på den västeuropeiska marknaden och denna rekordstora svenska marktransaktion är nog vår mest spektakulära entré hittills på en ny marknad. Affären slutfördes endast sex månader efter att Panattoni öppnat sitt första svenska kontor i Göteborg, vilket bevisar både det lokala teamets kompetens och vår förmåga att snabbt tillhandahålla institutionellt kapital i stor skala när möjligheter dyker upp,” säger Robert Dobrzycki, vd och delägare Panattoni Europa och Indien.

Panattoni planerar att spekulativt utveckla 19 lagerlokaler på de sju tomterna. Sexton av dessa byggs i Mälardalsregionen i Strängnäs, Nykvarn och Enköping väster om Stockholm, samtliga intill motorvägarna E18 och E20. Ytterligare två kommer att ligga vid Rosersberg, tre mil norr om centrala Stockholm på E20, medan ännu en exploatering förläggs till Staffanstorp sex kilometer öster om Malmö nära E6.

xx

Jan Persson vd, ägare och styrelseordförande Kilenkrysset och Fredrik Jagersjö Rosell, vd Panattoni Sverige. Foto: Kilenkrysset

– Panattonis värdegrund överensstämmer med Kilenkrysset och det finns många andra likheter mellan oss – bland annat är dess grundare och ägare, Carl Panattoni, jämnårig med mig och Panattoni grundades, likt Kilenkrysset, 1986. Med vår landbank om ca 30 miljoner kvadratmetrar och våra långsiktiga åtaganden inom detaljplanering samt byggnation och finansiering av våra områdens infrastruktur har vi inte kapacitet att på egen hand bygga och utveckla på all vår mark. Med Panattoni har vi hittat en partner som kommer att uppfylla både Kilenkryssets och våra kommuners önskan: en snabb och storskalig utvecklingsplan som i kombination med kommunernas positiva inställning uppskattningsvis kommer att skapa tusentals arbetstillfällen. Panattonis satsning kommer att bli ett viktigt tillskott till Mälardalsregionens utveckling under många år framöver, säger Jan Persson vd, ägare och styrelseordförande Kilenkrysset.