Frigoscandia säljjer dotterbolag till Olano Services

Frigoscandia säljer fransk verksamhet. Foto: Frigoscandia

Frigoscandia har tecknat avtal om att sälja samtliga aktier i sitt franska dotterbolag Frigoscandia till det franska logistikföretaget Olano Services. Transaktionen förväntas slutföras under tredje kvartalet 2022.

Franska Frigoscandia, med säte i Boulogne-Sur-Mer bedriver transport- och terminal- verksamhet inom livsmedelssegmentet. Primärt fokus för bolaget är inrikes transporter av tempererat gods, där man är främst är specialiserad på segmentet ”seafood”. Bolagets logistiska plattform består i huvudsak av en egen flotta om cirka 50 fordon, en terminal och drygt 70 anställda.

– Vårt franska dotterbolag har varit en viktig och framgångsrik del av Frigoscandia under många år, där man byggt upp en stark marknadsposition och haft stadig tillväxt och positiv utveckling. Vi säljer ett mycket välskött specialistbolag till en befintlig strategisk samarbets- partner i Olano Services. Frigoscandias fokus framåt handlar om att växa och stärka vår position i Norden som vår hemmamarknad, medan vi förädlar vårt internationella nätverk företrädesvis genom externa samarbetsparterners, säger Frigoscandias vd, Peter Haveneth.

Köparen Olano Services ingår i Olano Group, som med ca 3 000 anställda,1 500 fordon och totalt två miljoner kvadratmeter kyld lagringskapacitet är en väletablerad europeiskt logistikaktör.

– Vår tydliga ambition är att vi ska fortsätta utveckla vårt erbjudande inom transport, distribution och lager inom livsmedelssegmentet, både inrikes i de nordiska länderna och mellan Norden till och från Europa samt resten av världen säger Peter Arvidsson, Director International Transport på Frigoscandia.