Inzile konsoliderar organisationen

Inzile tillverkar fossilfria arbetsfordon. Foto: Inzile

Som en naturlig konsekvens av bolagets fokuserade kommersiella och industriella strategi implementerar Inzile en ny konsoliderad organisation. Som tidigare kommunicerats så är de centrala förändringarna i bolagets strategi en övergång till kundorderstyrd produktion samt att en större del av försäljningen kommer ske via etablerade återförsäljare.

Den konsoliderade industriella organisationen innebär att inköp, utveckling och produktion slås ihop, vilket ger en fokuserad industriell struktur i syfte att mer agilt ta fram nya lösningar till Inziles kunder inom och i angränsning till dagens produktsegment. 

Inzile har dessutom anpassat organisationens storlek till den aktuella försäljningsnivån. Förändringen omfattar såväl bolagets ledning som övrig personal och ger där med markant sänkning av bolagets kostnadsbas. Fackliga förhandlingar har genomförts och avslutats avseende kollektivanställda och tjänstemän med en reducerad organisation som resultat.

Ledningsgruppen under vd Daniel Wedberg har koncentrerats och består nu av Michael Andersson, tidigare produktionschef, som har utsetts till den nyinrättade rollen Chief Operating Officer. Vidare har Mikael Mosesson, tidigare chef för service och eftermarknad, utsetts till Chief Commercial Officer. CFO Peter Wergens och HR-direktör Adéle Lantz kvarstår i sina befattningar. 

Tidigare personer i ledningen, som fortsätter kvarstå i bolaget, är Hans Berntsson, Mattias Hedlund och Dan Augustini. Hans Berntsson fortsätter som CTO och Mattias Hedlund som Manager Production, Logistics and Purchasing, båda rapporterar till bolagets Chief Operating Officer. Dan Augustini tar rollen som Sales Controlling Manager och rapporterar till bolagets Chief Commercial Officer.

– Inziles nya konsoliderade ledningsstruktur gör att Inzile snabbare och mer kostnadseffektivt kan erbjuda våra kunder förbättrade produkter och kompletta lösningar. Vi kommer med denna struktur samtidigt sätta ett mycket större tryck på försäljningen, där säljkanalen via våra etablerade återförsäljare är en central muskel, säger Inziles vd Daniel Wedberg.