Inzile går in på hyrbilsmarknaden

I år planerar OK Mobility Group att köpa in mer än 10 000 fordon. Foto: OK Mobility Group

Inzile och spanska OK Mobility Group har skapat ett joint venture-bolag för kommersialisering av elbilar för den europeiska hyrbilssektorn. Inzile kommer att designa, homologera och producera kompakta elbilar för leverans till denna sektor, med bistånd och erfarenhet från OK Mobility Group och dess marknadsorganisation.

Mot bakgrund av att OK Mobility är en av de ledande aktörerna på hyrbilsmarknaden i Spanien och även är etablerat i Italien, Portugal, Frankrike, Tyskland, Kroatien och Grekland, så kommer alliansen med Inzile att ha stor potential att bli en försäljningsframgång.

– Detta nya joint venture ger både Inzile och OK Mobility Group tillgång till en ny produkt och marknad, med möjlighet att avsevärt öka försäljningen, försäkrar Håkan Örtenholm, arbetande styrelseordförande för Inzile.

OK Mobility Group har en fakturerad försäljning på över 400 miljoner euro per år, med en EBITDA som överstiger 50 miljoner euro. I år planerar företaget att köpa in mer än 10 000 fordon. OK Mobility Group är redan en strategisk aktieägare i Inzile, med en andel på 1 procent, och dess ägare och CEO Othman Ktiri har valts in i Inziles Advisory Board.