Slättö och Budbee inleder strategiskt samarbete

Slättö och Budbee skapar ett joint venture. Foto: Slättö

Slättö har genom sin logistik- och lagerplattform Evolv inlett ett samarbete med Budbee, ett techbolag som erbjuder logistiklösningar i teknisk framkant för e-handlare. Parterna skapar ett joint venture med syfte att tillsammans utveckla nya, gröna last mile-terminaler – ett steg i Budbees expansion inom hållbara och effektiva leveranser.

De båda bolagen skapar ett JV, 75 procent ägt av Evolv och 25 procent ägt av Budbee, för att gemensamt finansiera, utveckla, äga och förvalta logistikterminaler i strategiska lägen. Terminalerna kommer vara skräddarsydda för last mile-logistik och uppföras med stora solcellspaneler för att minska klimatpåverkan. Varje terminal kommer sysselsätta runt 400 personer. Köpenhamn och Helsingfors är potentiella städer för nyetablering men även andra strategiska europeiska logistiskhubbar kan bli aktuella i framtiden.

I dag meddelar parterna att de genom JV:t förvärvat tre byggrätter; en i Härryda utanför Göteborg, en i Almnäs i Södertälje och en i Vaggeryd utanför Jönköping. Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till ca 18 000 kvadratmeter och byggprocesserna beräknas starta under sista kvartalet 2021. Utöver detta har JV:t förvärvat en befintlig terminal i Västerås. Budbee beräknas flytta in i lokalerna under tredje och fjärde kvartalet 2022. Dessa investeringar uppgår sammanlagt till cirka 300 miljoner kronor och utgör startskottet för samarbetet som har en total kapacitet om två miljarder kronor.

Det är inte första gången de två bolagen samarbetar. 2019 påbörjade Slättö utvecklingen av Örnäs i Brunna, Upplands Bro, lokaler som Budbee sedan i fjol hyr på ett 10-årsavtal. Terminalen har en grön profil i och med de solcellspaneler som finns installerade på byggnadens tak, med kapacitet att generera över 230 000 kW årligen, vilket kan förse både byggnaden och eldrivna budbilar med el.

– Vi ser fram emot att stärka vårt partnerskap med Budbee. Det här är ett samarbete som ligger helt i linje med vår strategi och våra mandat, eftersom logistik är ett segment med stark strukturell tillväxt som är prioriterat i våra fonder. Vi har genom Evolv omfattande erfarenhet från utveckling av högkvalitativa, moderna och energieffektiva logistikfastigheter. Det är viktigt för oss att ta en ledande position inom innovativt och hållbart byggande, och utvecklingen av Budbees logistiknät är ett steg på den vägen, säger Johan Karlsson, grundare och vd för Slättö.

– Detta ger oss möjlighet att fortsätta expandera vår verksamhet på ett kostnadseffektivt och hållbart sätt. Vi hade ett bra samarbete med Slättö och Evolv i samband med utvecklingen av vår toppmoderna terminal i Brunna och ser fram emot framtida initiativ i samma anda, säger Fredrik Hamilton, grundare och vd för Budbee.