Satsar på gröna logistikterminaler

Stor satsning på solceller när Evolv och Budbee färdigställer tre nya logistikterminaler. Foto: Slättö

Evolv, Slättös plattform för logistikfastigheter, och Budbee storsatsar på grönare logistikanläggningar med bland annat solceller från LUMA Energy. Hösten 2022 färdigställs tre nya moderna och effektiva terminaler i Almnäs Logistikpark i Södertälje Kommun, Stigamo Logistikpark strax söder om Jönköping  och vid Landvetter Flygplats strax öster om Göteborg.

– Vi är väldigt nöjda med vårt samarbete med Evolv. För oss som arbetar aktivt med gröna leveranser är det en självklarhet att våra terminaler ska förses med förnyelsebar el från solcellsanläggningar på taken och vi är stolta över det, säger Pontus Håstlund, nordisk General Manager på Budbee.

Taken kommer att fyllas med solceller på totalt cirka 1,4 Megawatt, vilket motsvarar cirka en och en halv fotbollsplan i takyta. Solcellsanläggningarna kommer att producera lika mycket el som logistikanläggningarna förväntas förbruka.

– Vi utvecklar och förvaltar moderna logistikfastigheter med stora platta tak. Då är solcellsanläggningar på taken en självklarhet av både kommersiella, hållbarhetsmässiga och energiförsörjningsmässiga skäl. Budbee har ett ambitiöst hållbarhetsarbete som till fullo linjerar med våra mål som bland annat säger att samtliga nyproduktionsprojekt ska miljöcertifieras och förses med solceller, säger Lars Axelsson, Head of Evolv och partner på Slättö.