Inzile bantar personalstyrkan

Varsel omfattar såväl bolagets ledning som övrig personal. Foto: Inzile

Elfordonstillverkaren Inzile genomför en anpassning av organisationens storlek. Styrelse och ledning har gjort bedömningen att en minskning av kostnaderna är nödvändig för att göra Inzile till ett lönsamt och framgångsrikt tillväxtbolag. Organisationens storlek kommer att anpassas till den aktuella försäljningsnivån och omfattar såväl bolagets ledning som övrig personal. Fackliga förhandlingar har inletts avseende kollektivanställda och tjänstemän. 

– Jag har nu haft möjlighet att sätta mig in i Inzile och analysera bolagets möjligheter. Vi har satt en ny säljstrategi via återförsäljare och vi har övergått till kundorderstyrd produktion. Därutöver har vi skapat en konsoliderad industriell ledningsstruktur respektive en kommersiell ledningsstruktur med försäljning, service och finansiering som gör att vi kan erbjuda kunden hela lösningar, kommenterar Inziles vd Daniel Wedberg.

– Konsekvensen av ovanstående är en övertalighet som vi nu hanterar med varsel och fackliga förhandlingar, fortsätter Daniel Wedberg.

– Inziles vision ligger fast. Den globala marknaden är snabbt växande och det är min övertygelse att vi med denna anpassning mycket bättre kan leverera på vår säljstrategi samtidigt som vi håller i kostnadsbasen, vilket sammantaget ger oss mycket goda möjligheter att lyckas på den globala marknaden, avslutar Daniel Wedberg.