Stena beställer E-Flexerfartyg från Kina

Stena RoRo har hittills beställt tio stora RoPax-fartyg. Bild: Stena

Stena RoRo har lagt en order på byggnation av ett nytt RoPax-fartyg, Stenas tionde E-Flexer-fartyg, på det kinesiska varvet CMI Jinling. Stena RoRo har samtidigt tecknat ett långt charteravtal med kanadensiska statliga Marine Atlantic. Fartyget ska gå på en färjelinje i östra Canada mellan Newfoundland och Nova Scotia och leverans från varvet beräknas under 2024.

– Marine Atlantic är en tidigare kund till oss. Vi har år 2000 levererat ett och 2010 två färjor till Marine Atlantic, som alla fortfarande går i trafik. Det nya charterkontraktet vann vi i stark konkurrens och efter en lång och omfattande upphandlingsprocess. Vi är mycket glada över  att kunna fortsatt leverera högkvalitativa fartyg till den här viktiga kunden, kommenterar Per Westling, vd Stena RoRo.

– Vårt fokus är att anpassa fartygsdesignen efter våra kunders specifika önskemål och i det här fallet är vår flexibla E-Flexer-plattform mycket väl lämpad då den tillgodoser kundens krav på ett optimalt skrov kombinerat med effektiva gasmotorer och en batterihybridlösning för operation under fartygets manövrering i hamn. 

Stena RoRo har hittills beställt tio stora RoPax-fartyg av E-Flexer-typen, varav fem nu har levererats. Bolaget har option på ytterligare fartyg från varvet CMI Jinling.

– Marine Atlantics trafik är avgörande för den nationella logistikkedjan. Det nya fartyget, som ska levereras till Marine Atlantic, kommer att spela en viktig roll i vårt arbete med att tillgodose våra kunders behov. Fartygets design medför en kombination av viktiga egenskaper som manövrerbarhet, säkerhet och tillgänglighet, samt minimerad miljöpåverkan. Våra kunder kommer att få en modern, effektiv och pålitlig trafikservice, kommenterar Gary O’Brien, Styrelseordförande Marine Atlantic.

– Vi ser fram emot leveransen av ett nytt chartrat fartyg för vår service. Vi ser också fram emot att arbeta med Stena RoRo, vår partner i det här projektet. Stena RoRo är en ledande utvecklare på den globala roll on/roll off last- och passagerarmarknaden för färjor, kommenterar Murray Hupman, CEO Marine Atlantic.