AGV:er sköter logistiken på Malmö sjukhusområde

AGV:er ersätter dagens förarförsedda truckar på Malmö sjukhusområde. Foto: Region Skåne

Region Skåne inför i slutet av året nya robottruckar som ska transportera nästan allt gods på Malmö sjukhusområde. Med ny smart teknik frigörs tid till vården. Det innebär även ökad produktivitet, tillgänglighet, mindre sårbarhet samt säkrare leveranser.

Robottruckarna som är självgående kommunicerar trådlöst inom sjukhusets byggnader. Med bas i servicebyggnaden kör de i kulverten och har egna hissar som går direkt upp till rätt avdelningar. Med hjälp av chip och taggar vet de vilka vagnar som ska hämtas och lämnas, på vilken plats.

– Truckarna kommer sköta logistiken på sjukhusområdet. Om- och nybyggnationen av Malmö sjukhusområde kännetecknas av ett modernt och hållbart sjukhusområde och för att kunna ge patienterna bästa vården måste så mycket som möjligt fungera effektivt. Att hitta smarta logistiklösningar är därför viktigt. En ökad grad av automation och digitalisering möjliggör detta, säger Petra Holm, projektledare, Regionservice.

Initialt är det Malmö sjukhusområde som genomgår denna förändring, men i ett vidare regionalt perspektiv kan robottruckarna även komma införas i samband med om- och nybyggnationer av andra sjukhus. Det innebär ökad produktivitet, tillgänglighet, mindre sårbarhet samt högre kvalitet på leveranserna till vården.

–  De förarlösa truckarna och den kommande nya servicebyggnaden på Malmö sjukhusområde gör det möjligt för oss att effektivisera våra arbetssätt. Med ny teknik kan vi utveckla och fasa ut repetitiva moment så att vi kan arbeta smartare och vara där vi behövs som mest. Vilket i förlängningen bidrar till att ge sjukvårdspersonalen får mer tid till sin kärnverksamhet - att ge vård, säger Petra Larsson, servicedirektör.

Med införandet av robottruckar fortsätter Region Skånes utveckling av servicetjänster. Det handlar om ett 30-tal transportrobotar eller så kallade AGV:er som ska ersätta dagens förarförsedda truckar. Dessa ska transportera i princip allt gods på sjukhusområdet, så som textilier, mat, avfall och mycket mer.

– Den första etappen kommer att ske i slutet av året och kommer gå mellan den befintliga godsmottagningen och utvald vårdbyggnad. Här håller vi på att förbereda för truckarnas hämta-lämnastationer, där godset kommer tas om hand av servicepersonal när det är framme vid destination för avlastning, säger Petra Holm