Svenska Retursystem expanderar i Västerås

Svenska Retursystem inviger en tredje produktionslina i Västerås. Foto: Svenska Retursystem

Intresset för att leverera och transportera livsmedel i returlådor fortsätter att växa. Med anledning av detta har Svenska Retursystem utökat sin kapacitet i Västerås med en ny produktionslina för tvätt av lådor.

– Vi är så glada över att vår tredje produktionslina är i full drift i Västerås. Nu har vi möjlighet att möta livsmedelsbranschens ökade efterfrågan på vår smarta och cirkulära logistiklösning, säger Mari Andersson, strategisk projektledare på Svenska Retursystem.

Varje dag skickas över en halv miljon returlådor ut i livsmedelsbranschen och fylls med mat. Under senaste åren har verksamheten expanderat kraftigt och för att möta den ökade efterfrågan måste även kapaciteten att tvätta lådor öka.

Den nya produktionslinan som levererats av holländska Numafa Cleaning & Automation har kapacitet att tvätta 8 500 lådor i timmen.

– Installationen har gått förvånansvärt bra trots utmaningar för Numafa att resa mellan Sverige och Holland under Coronapandemin. Då vi var många personer på plats var vi tvungna att vidta flera olika åtgärder för att minska risken för smitta, men som tur var lyckades vi alla hålla oss friska, säger Mari Andersson, projektledare på Svenska Retursystem.

Samtidigt som den tredje linan har installerats har även lagerkapaciteten på anläggningen i Västerås byggts ut med 7 200 kvadratmeter. Med en utökad lageryta minskar behovet att flytta gods mellan Svenska Retursystems olika anläggningar i Sverige vilket därmed minskar utsläppen av koldioxid. Samtidigt har även kontorsyta byggts inför etableringen av bolagets nya Customer Service & Planning Center som kommer att starta upp sin verksamhet under hösten.