AI förbättrar kundupplevelsen inom logistik och transport

Pandemin har påskyndat användningen av ny teknik. Foto: Barrett Ward

Vad som inte för så länge sen var ren science fiction har idag blivit verklighet. Idéer såsom autonoma robotar som levererar varor direkt till dörren har blivit en nödvändighet på grund av Covid-19. Pandemin har påverkat försörjningskedjorna, vilket orsakade förseningar och eftersläpningar av ordrar då efterfrågan på logistik för att leverera viktiga varor och e-handelsvaror ökade betydligt. Nedstängningar och internationella gränsstängningar innebar ytterligare komplikationer för försörjningskedjan. Mitt i allt detta har social distansering blivit det normala och distansarbete en nödvändighet, vilket skapat ett behov av digitala insatser. Samtidigt utvärderar företag också sina affärsmodeller för att anpassa sig till en mer syftesorienterad arbetsplatskultur.

Den globala logistikmarknaden förväntas växa med 6,5 procent under perioden 2020–2028 med hänsyn tagen till störningarna orsakade av COVID-19. Många aktörer inom logistiksektorn hade redan börjat investera i smarta tekniker som artificiell intelligens och robotik långt innan pandemin startade. Det för att hålla jämna steg med den ökande efterfrågan på snabba leveranser samt den snabba tillväxten av e-handel.

Efterfrågan på robotsystem som levererar varor, goods-to-person eller G2P, har accelererat avsevärt till följd av COVID-19. Den efterfrågan beräknas fyrdubblas under de närmaste två till tre åren för att hjälpa till med social distansering. I framtiden kommer de allra flesta aktörer i logistikbranschen att påbörja omvandlingsresan där processen för hela sträckan kommer att automatiseras med AI och robotik för en bättre kundupplevelse.

Efterfrågan på logistik ökade betydligt för läkemedel, viktiga råvaror, jordbruksprodukter och e-handel generellt under pandemin. Samtidigt orsakade störningar i försörjningskedjan förseningar och eftersläpningar i lagren eller under transport. Storleken på den globala logistikmarknaden för kalenderåret 2021 beräknas växa med mer än 17 procent jämfört med föregående år och fram till 2028 förutspås marknaden att växa med 6,5 procent per år i genomsnitt. Även om uppskattningarna är lägre jämfört med de som gjordes före pandemin, kräver det fortfarande att företagen förändrar sin verksamhet för att möta den höga efterfrågan och kundernas förväntningar.

En absolut nödvändighet, som har blivit fokus för logistikföretag, är synlighet in i försörjningskedjan och då även för gods "in-transit". Enbart användning av digital teknik hjälper dock inte till att skapa en digital och autonom försörjningskedja. Det måste finnas ett uppkopplat ekosystem som dirigerar data i realtid via molnet.

Många ledande aktörer inom transport och logistik hade redan före pandemin börjat investera i smart teknik för att hålla jämna steg med den ökande efterfrågan på snabba leveranser samt den snabba tillväxten för e-handelssektorn. Men när det gäller mikro-, små och medelstora företag som har påverkats av pandemin och kanske inte är villiga att göra stora investeringar i digitaliseringsteknik. Det är här som logistikmjukvara-som-tjänst, SaaS, förväntas se ett ökat införande och mikro-, små och medelstora företag föredrar att köpa vid behov i en strävan att införa digital teknik för sömlösa leveranser.

Dessutom pratas det mycket om multimolnstrategier bland logistikföretagen. Det förutspås också att molnbaserad logistik gradvis kan gå mot edge-hanterad logistik där databehandlingen kommer att ske på platsen snarare än i ett centraliserat system, vilket sparar både tid och bandbredd.

Det råder ingen tvekan om att pandemin har påskyndat användningen av ny teknik, från att vara ett alternativ att bli ett måste. I vilken utsträckning företagen kommer att införa ny teknik och vad resultatet blir återstår att se. Vinnarna kommer att vara de företag som använder sin fantasi och har förmågan att ta risker.

Källa: Tata Consultancy Services