Boliden investerar 49 miljoner euro i förbättrad logistik

Boliden investerar i förbättrad miljö och kommersiell hantering i Pori hamn. Foto: Kallerna

Boliden har beslutat att investera 40 miljoner euro i långsiktiga infrastrukturförbättringar vid hamnen i Björneborg vilket förbättrar förutsättningarna för hantering av koncentrat till Harjavalta. Investeringen kommer att genomföras under 2021-2022 och anläggningarna beräknas att vara i drift i början av 2023.

För att förbättra verksamheten Pori hamn har Boliden beslutat att investera i förbättrad miljöprestanda samt kommersiell hantering. Investeringen inkluderar byggande av en vägnings- och provtagningsanläggning och ett nytt lager. Utöver detta kommer hamnen i Pori att investera i ny kaj och infrastruktur.   

– Genom modernisering av infrastrukturen vid hamnen i Pori tar vi ytterligare steg i att stärka vår produktivitet och konkurrenskraft och samtidigt bidra till vår starka miljöprestanda, säger Daniel Peltonen, direktör affärsområde Smältverk.

Investeringen är inom ramen för Bolidens totala investeringsplan för 2021 på drygt 7 miljarder SEK.