Closer och Relog att samlar intressenter kring e-handel

Det finns en stor potential till positiv utveckling för e-handeln. Foto: Closer

Nu engagerar sig en mängd aktörer från olika delar av svensk handel i en satsning för omställningen mot framtidens e-handel. Genom forskning och innovation vill man gemensamt uppnå en resurseffektiv, konkurrenskraftig e-handel utan negativa effekter på klimat och hälsa.

E-handeln är komplex men det finns en stor potential till positiv utveckling på området. Med målet att varje e-handelsleverans i Sverige ska vara hållbar och bidra till ett levande samhälle, kommer Closer och Relog att samla intressenter, offentliga och privata, i denna Vinnova-finansierade satsning som startar i augusti.

– Idag görs det många bra insatser inom området e-handel, men det saknas en kraftsamling för att accelerera och rikta innovation som kan få bred genomslagskraft för omställning i samhället. Denna satsning ska råda bot på detta genom att den får både muskler och mandat att snabbt sätta igång med insatser för att adressera de luckor som identifieras, säger Märta Ghajar Amirnezami, handläggare på Vinnova.

– Brev- och paketmarknaden förändras och behöver bli mer integrerad med andra transport- och varuflöden. Det behövs därför mer av samverkan mellan postsektorn och andra samhällssektorer. Mot den bakgrunden är projekt som detta av stor betydelse för nya användarvänliga och hållbara leveranslösningar,säger Emma Maraschin, chef för Post- och telestyrelsens enhet för postfrågor.

– Vi tycker det är viktigt att vara med från start. Vi vill att Systembolagets e-handel ska vara hållbar med kunden i fokus. Det kan vi uppnå genom att tillsammans med andra aktörer bidra till forskning, innovation och erfarenhet på området. Vi ser detta som ytterligare ett steg i att utveckla e-handelsbranschen i rätt riktning, säger Tobias Frohm, e-handelsdirektör på Systembolaget.

Göteborgs Stad ser också fram emot ett värdefullt samarbete de kommande tre åren.

– Det är mycket glädjande att Closer och ReLog har fått finansiering för att utveckla det kraftigt växande e-handelsområdet. Nya krav ställs på både näringsliv och offentlig verksamhet och för Göteborg är detta ett viktigt initiativ som delvis fokuserar på e-handelns påverkan på stadsbilden, säger Magnus Jäderberg, freight transport manager, Trafikkontoret, Göteborgs Stad.

– Detta är ett nytt och helt unikt sätt att samverka – i och med denna satsning säkerställer vi att Sverige tar en ledande roll i omställningen mot framtidens e-handel, säger Daniel Hellström, docent och forskningsledare på Relog vid Lunds universitet.

– En stor mängd aktörer är med från start men vi behöver bli fler! Parter inom branschsegment såsom varuägare, transportköpare, detaljister, logistikaktörer, fastighetsägare, techbolag och start- eller scale-ups, offentliga aktörer och akademiska lärosäten samt forskningsinstitut: Hör av er, annars kommer ni höra av oss!, säger Josephine Darlington, projektledare på Closer .