Containerbrist ger nya exportvolymer i Norvik Hamn

Det råder stor brist på tomcontainrar i Sverige. Foto. Stockholms Hamnar

Exporten via containerterminalen i Stockholm Norvik Hamn fortsätter att öka. Bristen på tomcontainrar i Sverige och övriga världen gör att exportgods söker nya vägar. Stockholm Norviks unika tillgång till tomcontainrar medför att mer och mer exportgods tar vägen via Sveriges nya storhamn.

Det är logistikföretaget Svecon Freight som i nära samarbete med Stockholms Hamnar, Euroglobe och Hutchison Ports Stockholm har börjat skeppa ut skogsprodukter via Stockholm Norvik Hamn. Skogsprodukterna som tidigare tagit andra vägar har på grund av bristen på tomcontainrar nu hittat till Stockholm Norvik Hamn.

– Det råder stor brist på tomcontainrar i Sverige idag och behovet från svensk exportindustri är påtagligt. Som stor importhamn med överskott av tomcontainrar kan vi istället för att flytta runt containrar i Sverige bidra till en mer hållbar och kostnadseffektiv hantering, säger Nicklas Ebersson, godsansvarig Stockholms Hamnar.

Redan från starten har nybyggda Stockholm Norvik Hamn med sitt unika läge spelat en viktig roll på den svenska exportmarknaden. Hamnen har kapacitet och service för att tillgodose svensk exportindustris behov av fungerande infrastruktur med effektiva och hållbara godstransporter.

– Att skeppa ut skogsprodukter via Stockholm Norvik Hamn ger oss en bra möjlighet att fortsätta exportera skogsprodukter under rådande situation med containerbrist. Samarbetet med aktörerna i Stockholm Norvik Hamn bådar mycket gott för fortsatta transportflöden, säger Daniel Berglind, CEO på Svecon Freight.