Posten Norge stoppar försäljningen av Bring Frigo i Sverige

Bring Frigo kommer att fortsätta som ett fristående dotterbolag till Posten Norge. Foto: Posten Norge

I mars meddelade Posten Norge att företaget Bring Frigo i Sverige kommer att säljas till det tyskbaserade investeringsbolaget Aurelius. Konkurrensverket har bekräftat att det inte finns några konkurrenshinder för att genomföra transaktionen.

Avtalet mellan Posten Norge och Aurelius anger en tidsfrist för när transaktionen ska slutföras. Köparen har inte uppfyllt den föreskrivna tidsfristen för att genomföra transaktionen. Posten Norge AS har därför valt att säga upp avtalet med Aurelius.

Bring Frigo kommer att fortsätta som ett fristående dotterbolag till Posten Norge och Posten Norge kommer att fortsätta förverkligandet av planerna för företagets framtida utveckling.

– Vårt beslut att säga upp avtalet är en naturlig följd när en köpare inte fullgör sina skyldigheter enligt avtalet, säger Thomas Tscherning, Executive Vice President i Posten Norge-koncernen.

Bring Frigo  är marknadsledande inom temperaturstyrd logistik i Sverige och driver ett internationellt nätverk i Sverige, Danmark, Finland, Nederländerna, Frankrike och Norge.