Castellum uppför ett logistikcentrum för företaget Budbee

Markförsäljning i Lockarp ger 500 nya arbetstillfällen. Bild: Malmö Stad

500 nya jobb skapas när Malmö stad säljer fastigheten Bolaget 1 till fastighetsbolaget Castellum. Malmö stads tekniska nämnd har givit klartecken till affären, som gör det möjligt för Castellum att här uppföra ett logistikcentrum för uthyrning till företaget Budbee.

Fastigheten Bolaget 1 ligger inom detaljplan i Lockarp utanför Yttre Ringvägen i södra delen av Malmö. Området omfattar 1,7 hektar byggklar mark avsedd för särskilt verksamhetsområde med logistik- och kontorsfunktioner. Castellum avser att bygga och förvalta en industri- och kontorsbyggnad för uthyrning till företaget Budbee som är ett techbolag som arbetar med logistiklösningar för främst hemleverans av e-handel.

Försäljningen och etableringen möjliggör för cirka 500 arbetstillfällen av terminalanställda och chaufförer. I avtalet ingår en överenskommelse om social hållbarhet i projektet med Castellum. Köpesumman för tomten är 25 miljoner kronor.

– Det här är bra för Malmöborna och för hela regionen. För Malmös del har vi de senaste åren sett en kraftig tillväxt inom tjänsteföretag, besöksnäringen och i den offentliga välfärden. Just logistik är en bransch som vi i kommunen har pekat ut som särskilt prioriterad för att växa. Det finns många arbetslösa Malmöbor som förhoppningsvis kan hitta arbete i det här nya området. Jag är väldigt glad åt företagens satsning, säger Andreas Schönström (S), tekniska nämndens ordförande.

– E-handeln växer stadigt och som en effekt av Coronapandemin ser den bara ut att öka. Det är mycket positivt att en aktör inom denna framtidsbransch etablerar sig i Malmö och som med 500 nya arbetstillfällen bidrar till stadens långsiktiga tillväxt, säger Håkan Linné (L), förste vice ordförande i tekniska nämnden.

– Utöver Castellums åtaganden har arbetsmarknads- och socialförvaltningen tillsammans med Budbee inlett ett samarbete angående rekryteringsprocessen, berättar, Julia Källquist, projektledare på fastighets- och gatukontoret.