Nytt trafikinformationssystem till Region Västmanland

I varje fordon ska en display installeras med ett kartstöd som gör att föraren kan se den exakta positionen och hur den förhåller sig till tidtabellen samt hur turen ska köras. Foto: Hogia

Hogia har vunnit en upphandling med Region Västmanland om att leverera ett system för trafikinformation för hela regionens busstrafik. Hogias system kommer att utgöra navet i verksamheten och förse trafikledning, förare och resenärer med en komplett bild av kollektivtrafiken i realtid, men även kunna leverera prognoser. Varje dag görs 38 000 resor med kollektivtrafiken i Västmanland.

– Vi kommer att leverera en helhetslösning som inkluderar stora delar av vår produktportfölj inom kollektivtrafik. Hogias system kommer att hantera all kollektivtrafikdata i regionen och på ett mycket påtagligt sätt förbättra upplevelsen för resenärerna, säger Linda Ekdahl, bolagschef för Hogia Public Transport Systems.

Grunden för lösningen är plattformen PubTrans som är byggd för att kunna samla in och hantera stora mängder kollektivtrafikdata från olika datakällor. I PubTrans görs en mängd kontroller och rimlighetsbedömningar av all data. Sedan behandlas den och levereras i form av tidtabeller och information om avvikelser, såsom inställda turer och stängda hållplatser. Fordonens positionering mäts och levereras varje sekund vilket ger trafikledningen möjlighet att snabbt hantera händelser och minimera störningar, men även göra prognoser över kommande turer.

I varje fordon ska en display installeras med ett kartstöd som gör att föraren kan se den exakta positionen och hur den förhåller sig till tidtabellen samt hur turen ska köras.

– Som kollektivtrafikmyndighet är Region Västmanland först ut med den här installationen i fordonen. Att hela tiden få uppdaterad information om sin tur, oavsett störningar och trafikomläggningar, kommer att bli ett enormt lyft för förarna, vilket i sin tur ger information med hög kvalitet till resenärerna, säger Linda Ekdahl.