Ny inlandsfarled för ökad sjöfart

Sjöfartsverket har på rekordtid färdigställt en ny inlandsfarled. Fotograf - Mikael Karlin

Sjöfartsverket har på rekordtid färdigställt en ny inlandsfarled. Den nya Herrhamraleden syftar till att knyta ihop Mälardalen med Stockholm, vilket i sin tur leder till minskad belastning av vägnätet och ökade sjötransporter.

– Nu knyter vi ihop den nya containerhamnen i Norvik utanför Stockholm med Mälardalen och Västerås hamn. Vi har märkt av ett ökat intresse från branschen om att dra nytta av den nya farleden, och därför är det positivt att vi snart är i hamn med vårt arbete, säger Johan Wahlström, enhetschef inom avdelningen för Maritim Samverkan och Utveckling vid Sjöfartsverket.

Sjöfartsverkets arbete med Herrhamraleden har pågått sedan i fjol, och har bland annat gått ut på att analysera djupdata för området. För att säkerställa att rätt förutsättningar för handelssjöfarten finns på plats har man även genomfört flera fartygssimuleringar vid Sjöfartsverkets simulatoranläggning i Göteborg. Herrhamraleden är en så kallad allmän farled, vilket innebär att det är Sjöfartsverket som ansvarar för att relevanta utmärkningar längs farleden åtgärdas. Ett arbete som verket genomförde under april månad.

– Farledsarbetet har flutit på väl och inneburit att vi nu lyckats färdigställa arbetet på rekordtid, vilket så klart är positivt för den svenska sjöfarten. Ett arbete som dessutom går hand i hand med regeringens klimatpolitiska mål om att främja överflyttningen av godstransporter från land till sjö, säger Johan Wahlström.

Innan Herrhamraleden formellt kan invigas behöver Sjöfartsverket göra flera utbildningsinsatser av sina lotsar, detta för att lotsningsuppdragen ska kunna ske på ett så sjösäkert och effektivt vis som möjligt.

– Utbildningarna innebär att våra lotsar genomför olika fartygssimuleringar, men de kommer också studera sjökort och våra nya utmärkningar längs rutten. Går allt enligt plan kommer vi kunna börja assistera handelssjöfarten redan under andra halvan av maj månad, säger Johan Wahlström.