DHL förutspår stark tillväxt för e-handelsmarknaden

År 2025 kommer 80 procent av all B2B-försäljning ske i digitala kanaler. Foto: DHL Express

Nyligen släppte DHL Express en ny rapport: "The Ultimate B2B E-commerce Guide: Tradition is out. Digital is in”. Studien förutspår en stark tillväxt för e-handelsmarknaden inom B2B under de kommande åren: år 2025 kommer 80 procent av all B2B-försäljning mellan leverantörer och professionella inköpare att ske i digitala kanaler.

Effekten av Covid-19-pandemin på digitaliseringens hastighet och inköpsbeteendet hos den tekniskt kunniga millenniegenerationen, som nu är beslutsfattarna, är de viktigaste drivkrafterna för denna globala e-handelstillväxt.

Denna positiva affärsutveckling återspeglas också i företagets finansiella resultat för 2020. Med en total intäkt på 19,1 miljarder euro (+11,9 procent årlig tillväxt) och en EBIT på 2,7 miljarder euro (+34,9 procent ) är resultatet 2020 det bästa i DHL Express mer än 50-åriga historia.

– Även i tider av nedstängningar över hela världen har globaliseringen visat sin motståndskraft, driven av digitalisering och kraften av global handel, säger John Pearson, global vd för DHL Express. Dessa trender har lett till att ett ständigt växande antal konsumenter har flyttat sina inköp online. Pandemin har påskyndat denna utveckling som aldrig förr, med en kraftig ökning av företag som säljer sina varor på den globala marknaden.

Det var inte bara e-handeln inom B2C som växte på grund av pågående digitalisering och förändrat shoppingbeteende hos konsumenter. År 2019, före pandemin, hade den globala B2B-försäljningen på e-handelssajter och marknadsplatser redan ökat med 18,2 procent för att nå 12,2 biljoner USD vilket översteg B2C-sektorns marknadsstorlek. På grund av Covid-19 och resultatet av en accelererad digitalisering beräknas den globala e-handelsvolymen inom B2B nå 20,9 biljoner USD år 2027.