Stena Line utökar kapaciteten på linjen Travemünde-Liepaja

Stena Vinga är ett av Stena Lines mest flexibla fartyg. Foto: Stena Line

Nu utökar Stena Line utökar tillfälligt kapaciteten på färjelinjen Travemünde-Liepaja. Det 130 meter långa svenskflaggade fartyget Stena Vinga kommer under flera veckor segla bredvid de andra två fartygen på linjen, Stena Gothica och Urd.

Stena Line har trafikerat linjen mellan Travemünde i Tyskland och Liepaja i Lettland sedan 2012 och den är idag en viktig del av det Europeiska logistiknätverket och knyter ihop Baltikum, Ryssland och CIS-länderna med Tyskland och övriga Europa. Linjen mellan Travemünde och Liepaja trafikeras i dagsläget av fartygen Stena Gothica och Urd som nu får sällskap av Stena Vinga under ett antal veckor i april och maj.

Stena Vinga är ett av Stena Lines mest flexibla fartyg och har under pandemin seglat såväl på Irländska sjön som Östersjön och på Stena Lines linjer mellan Sverige och Tyskland och Danmark. Den 130 meter långa färjan byggdes i Holland 2005 och har en fraktkapacitet på 1500 längdmeter och passagerarkapacitet på 400 personer.

– Vi ser en fortsatt ökning av efterfrågan på godstransporter från våra kunder runt Östersjön och utökar tillfälligt kapaciteten med Stena Vinga i väntan på att våra två större fartyg anländer senare i år. Stena Vinga är ett flexibelt och driftsäkert fartyg som kompletterar de andra två fartygen på linjen, säger Johan Edelman, ansvarig för Stena Lines två färjelinjer från Lettland.

Under 2021 ska två icke namngivna moderna och större RoPax-fartyg börja segla på linjen mellan Travemünde och Liepaja. Totalt innebär det en ökning med 40 procents fraktkapacitet, en förkortad restid från 27 till 20 timmar samt en fast tidtabell med 12 avgångar i veckan – sex i varje riktning. De nya fartygen kommer att få förbättrade faciliteter ombord och fler hytter vilket innebär att linjen nu blir ett mer attraktivt alternativ för transporter och resor mellan Baltikum och Tyskland.