Elbilen är betydligt mer klimatsmart än bil med förbränningsmotor

Volkswagen har undersökt elbilars koldioxidavtryck. Foto: Volkswagen

Steg för steg på vägen mot en klimatneutral elbil. Med ID.3 som exempel har Volkswagen undersökt elbilars koldioxidavtryck i Europa och sedan jämfört med bilar som drivs av en förbränningsmotor. Har en elbil mindre klimatpåverkan än en ny bil som drivs med en förbränningsmotor? Det är en fråga som diskuteras livligt. En sak är säker: Om en elbil laddas med grön el alstrar den inga klimatskadliga koldioxidutsläpp när man kör med den. Men koldioxidavtrycket börjar inte i det ögonblick som den stolta ägaren av en ny elbil trycker på startknappen för första gången, utan redan under tillverkningsprocessen.

Resultatet är entydigt. Under hela sin livscykel har en elbil i Europa redan i dag betydligt mindre påverkan på klimatet än en bil med förbränningsmotor. Trots de högre utsläppen i tillverkningsfasen svarar elbilen för betydande besparingar under en livstid och vid en genomsnittlig europeisk elmix, jämfört med diesel- och bensindrivna bilar. Jämfört med det batteri som sitter i e-Golf är den nya generation batterier som används i ID.3 ett enormt framsteg. Grön el i bilens användningsfas är den viktigaste komponenten.

För att denna ekvation ska gå ihop måste alla värden vara korrekta – en avgörande faktor är att tillverkningen av varje enskild komponent får ett rättvisande CO2-värde. Volkswagen går även igenom samtliga komponenter i en bil – steg för steg – för att minska deras klimatpåverkan under tillverkningen. Företagets experter börjar med de komponenter vars tillverkning släpper ut speciellt mycket CO2, som stål, aluminium och batterisystemet.