Bilindustrin ställer frågor i väntan på G5

Bilden visar en framtida gatukorsning som präglas av 5G-anslutningar och bilar som rutinmässigt utnyttjas av en stor mängd olika användare. Bild: Distrelec

Det våras för G5. Bilindustrin och dess designare har börjat ställa frågor om 5G:s betydelse för den fordonsproducerande industrin.

- Nu när nätleverantörerna lanserar täckning, de första 5G-telefonerna släpps och infrastruktur byggs, blir det nya nätverket verklighet för både konsumenter och industriella aktörer, skriver tysk-schweiziska elektronik- och automationsföretaget Distrelec på sin hemsida, där man också ger svar på många frågor om 5G och dess betydelse för bilbranschen.

Inom många branscher arbetar innovatörer redan hårt med att skapa sig framgång och förbereda sig för en omfattande 5G-övergång samt snabb åtgång till de möjligheter som följer med det.

- Ett utmärkt exempel på 5G:s enorma utvecklingspotential är fordonsindustrin, och den kommer, enligt branschens kännare att vara vaggan för några av de mest anmärkningsvärda framstegen som härrör från den nya tekniken som kommer att påverka samhället som helhet, skriver Distrelec.

5G-nätverket använder en mycket högre frekvens när det skickar sina signaler än de som finns tillgängliga för 4G-nätverket. Det går knappast att jämföra 5G-frekvenser mellan 24 och 100 GHz, även kallad millimetervåg, med 4G, som använder frekvenser mellan 2 och 8 GHz.

Högre frekvenser betyder högre hastigheter, vilket är en av de viktigaste fördelarna med 5G.

Dessutom kommer användare att dra nytta av mycket lägre latens. Detta innebär att fördröjning nästan inte existerar, en funktion som är avgörande för många fackmannamässiga ändamål, till exempel vid fjärrkirurgi eller applikationer med autonom körning.

5G är också mycket mer tillförlitligt nät än sina föregångare och når nästan 100 procents tillförlitlighet. Detta är återigen viktigt när det gäller industriella applikationer som kan vara ansvariga för människors liv och behöver pressa ned riskfaktorerna så lågt som möjligt.

Med högre hastigheter, minimal fördröjning och otrolig tillförlitlighet sätter 5G scenen för framtidens innovativa fordonsutvecklingar.

Dramatiken kring 5G har redan från början gått hand i hand med höga förväntningar kring autonom körning och avancerad rörlighet.

Och det av goda skäl: Höga upplänks- och nedlänkshastigheter vid insamling av data med upp till 10 Mbps per enhet i ett fordon, mycket låg latens på 1 ms och hög nätdensitet upp till 10 000 enheter/km2 är bara några av de faktorer som kännetecknar 5G och som kommer att utveckla teknologin.

Bilar så som vi känner dem kommer att förändras i takt med att tekniken utvecklas, och utvecklaren McKinsey har identifierat fyra trender relaterade till 5G som i slutändan kommer att driva på en betydande förändring av det som vi uppfattar som bilar. De kallas kollektivt "ACES":

KnowHow-modellbild

Förmodligen är den största förändringen av dessa autonom körning. Även om vi har sett testprojekt med varierande framgång, utgör 5G:s höga nätverkssäkerhet och låga latens ett steg mot ökad säkerhet när vi tänker på framtidens bil.

Detta kommer också att öka biltillverkarnas intresse främst på programvara och hårdvara som utgör ett fordons operativsystem och mindre på konventionella maskiner.

Detta kommer att möjliggöra ett brett utbud av användningsfall, bland annat fordonsinfotainment och ”samarbetsvilliga” Advanced Driver Assistance Systems (ADAS), som drar nytta av 5G-framsteg med genomsnittliga datahastigheter mellan 0,5 Mbps och 15 Mbps (beroende på media), som är användbara i tät stadstrafik upp till 200 km/tim samt nätverksdensitet på 2000 enheter/km2.

Delad rörlighet, eller bilar som rutinmässigt utnyttjas av en stor mängd olika användare, hänger samman med autonom körning. När autonom körning har etablerats kan taxibolag distribuera bilar av andra autonoma bilar, som i sin tur utnyttjar alla fördelarna med autonoma och anslutna körupplevelser med hjälp av färdoptimeringslösningar och realtidsdata om trafikförhållandena. Dessutom kommer konsumenterna att kunna tjäna pengar på sina ”lediga” bilar.

Slutligen kommer elektrifiering som den sista trenden, att öka mängden tillgängliga elektriska drivlinor. Dessa är inte bara bättre för miljön, de betyder också att bilar, med hjälp av 5G, kan utföra fjärråtgärder och ansluta digitalt.

Dessa ACES-trender finns inte var för sig utan är kopplade. Deras samspel är avgörande för bilarnas tekniska framsteg. Detta kräver att stora mängder data bearbetas nästan omedelbart och det är där 5G verkligen kan briljera.

Som en sporre för revolutionär utveckling som leds av ACES-trenderna kan industriella aktörer upptäcka dess potential. Till exempel i Europa hjälper 5GCAR-projektet till att utveckla en övergripande 5G-systemarkitektur och har identifierat användningsfall som behöver 5G för att låsa upp framtiden för transport. Dessa sträcker sig från samordning av körfält till delning av långa sensorer och ökat skydd för fotgängare.

Fokus: Vägar och infrastruktur

KnowHow-modellbild

Fordonssektorn kan inte existera utan vägar och infrastruktur, och på samma sätt skulle all utveckling baserad på ACES-trender och aktivering av 5G vara föråldrad om inte betydande innovation inom detta område hade uppnåtts.

Lyckligtvis är det känt inom tillverkningsindustrin att 5G ger en möjlighet att öka produktiviteten, hastigheten och effektiviteten.

Ericsson och Telefónica Tyskland har till exempel samarbetat för att möjliggöra ett privat 5G-nätverk för Mercedes-Benz vid företagets fabrik i Sindelfingen i södra Tyskland.

Med installationen av ett lokalt 5G-nätverk blir nätverket av alla produktionssystem och maskiner i Mercedes-Benz Cars fabriker ännu smartare och effektivare i framtiden.

- Detta öppnar helt nya produktionsmöjligheter, säger Jörg Burzer, ledamot av avdelningsstyrelsen för Mercedes-Benz-bilar, produktion och försörjningskedja.

- Med 5G är det möjligt att aktivera nätverksbaserad kommunikation som ger hög tillförlitlighet, låg latens och högre hastigheter för att flytta stora mängder data. Detta innebär att 5G ger bilbranschen en unik möjlighet att underlätta autonomi, delad mobilitet, anslutning och elektrifiering i stor skala, skriver Distrelec.

Med hjälp av ett nätverk som passar alla innovativa idéer angående anslutna bilar, infrastruktur och bilfabriker har industrirepresentanter ”en tom duk” som de kan använda för att börja teckna bilden av framtidens bilindustri och därmed skapa verklighet.

Distrelec grundades i Schweiz 1973 och har sedan 1979 varit en del av den börsnoterade Dätwyler-gruppen. Det tyska dotterbolaget Distrelec GmbH grundades 1949. Tack vare många långvariga lojala kunder och en ihållande tillväxt som de har upprätthållit firar företaget för närvarande sitt 65-årsjubileum.