Självkörande bilar trafikerar hela Boston

Foto: Aptiv

Accepterar autonoma bilar i staden

Under de senaste 18 månaderna har nuTonomys självkörande bilar använts i Bostons hamndistrikt och delat gaturummet med privatförare, lastbilar och och andra transportfordon. I nära samarbete med Boston stad har Aptiv genomfört en testplan som har visat att företagets fordon på ett säkert kan färdas i komplicerade körförhållanden dag och natt, i regn och snö.

Nu har staden Boston har beviljat nuTonomy och moderbolaget Aptiv, tillstånd att framföra autonoma fordon på allmänna vägar i hela Boston. Att vara det första och enda företaget som får köra i hela staden ses som ett bevis för att företagets säkerhetssystem fungerar utan problem. Under det tillstånd som getts NuTonomy ska företaget på kvartalsbasis presentera sina tester för stadens tjänstemän.