EU:s transportministrar möts i Göteborg

Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S). Foto: Regeringskansliet

Den 19 juni står Sverige och infrastrukturminister Tomas Eneroth som värd för ett möte om uppkopplade och automatiserade fordon i Göteborg. Mötet avslutas med en demonstration av automatiserade fordon – bussar, bilar, lastbilar m.m. – som använder den senaste tekniken. Inbjudna gäster är EU:s transportministrar, EU-kommissionen och europeiska branschorganisationer inom telekom- och fordonsindustrin.

Mötet är det tredje högnivåmötet för uppföljning av den så kallade Amsterdamdeklarationen och ett tillfälle att synliggöra det svenska arbetet inom uppkopplad och automatiserad körning på väg.
Syftet med mötet är att diskutera hur utvecklingen inom området för uppkopplade, samverkande och automatiserade fordon och system kan ske mer harmoniserat inom EU och därmed möjliggöra för tester och demonstrationer inom området.

Mötet avslutas med en demonstration av uppkopplade och automatiserade fordon, som redan i dag kör i svenska städer, på byggarbetsplatser och godsterminaler. Volvo Cars, Volvo Group, Scania och Einride är några av de företag som kommer att visa upp den senaste tekniken inom automatiserade fordon, till exempel användning av geostaket.
Källa: Regeringen