Antalet omkomna i trafiken det lägsta hittills för oktober månad

Preliminär olycksstatistik från Transportstyrelsen. Graf: Transportstyrelsen

Under oktober 2020 omkom 11 personer och 1 113 personer skadades i vägtrafiken. Det visar de preliminära uppgifter som inkommit till Transportstyrelsen. Det är 12 färre omkomna jämfört med motsvarande månad 2019.

6 av de omkomna personerna hade färdats i personbil, 2 var fotgängare som blivit påkörda av motorfordon och resten var andra trafikanter som mopedister och lätt lastbilsförare. Bland de omkomna var 9 män och 2 kvinnor, 4 av de omkomna var 65 år eller äldre.

– Antalet omkomna under oktober månad är det lägsta vi har haft hittills för oktober månad. Det är första gången vi har under hälften jämfört med både motsvarande månad 2019 och jämfört med medel antal omkomna de senaste fem åren 2015-2019 och sedan är det första gången vi har under 200 omkomna de senaste tolv månaderna (november 2019–oktober 2020), säger Khabat Amin, statistiker på Transportstyrelsen.