Scania levererar fler elbussar till Östersund

Scania levererar ytterligare tio nya elbussar till Vy i Östersund. Foto: Scania

Nyligen blev det klart att operatören Vy beställer tio elbussar av modellen Scania Citywide LF 12,3 meter. De nya bussarna ingår i stadens långsiktiga framtidssatsning för övergången till helt fossilfria transporter, mycket tack vare ett nära samarbete mellan kommunen, företag, organisationer och regionala och nationella myndigheter.

– Vi började tidigt att satsa på laddinfrastruktur för elbilar och fortsätter nu med elbussarna. Vi ser denna elektrifiering som en viktig del i att Östersund ska vara fossilbränslefritt och energieffektivt till år 2030. Elen till bussarna kommer från lokalt producerad vattenkraft i Billstån i Jämtland. Elbussarna bidrar också till en bättre stadsmiljö säger Anne Sörensson, klimatsamordnare och projektledare för elbussprojektet i Östersund.

Sedan 2017 har ett antal elbussar av modellen Scania Citywide LF trafikerat linje 6 mellan Torvalla och Brittsbo som fältprov, en av de tyngst trafikerade busslinjerna i Östersund som vanligtvis har 1100 000 resenärer om året och cirka 100 avgångar per dag. Varje buss avverkar 330 kilometer om dagen. Operatören Vy, som haft ansvar för busstrafiken i Östersund i flera år, satsar tillsammans med Scania och flera andra aktörer på en väl fungerande och hållbar kollektivtrafik.

– Detta har ju varit ett spännande fältprov i skarp trafik under flera år, där både vi och Scania har lärt oss mycket tillsammans. Samarbetet har fungerat bra, inte minst med Berners som sköter underhållet på såväl elbussarna som resterande fordon i stadstrafiken. Driften fungerar också bra, utan större störningar, oavsett om det varit 30 minusgrader eller 30 plusgrader. Fordonen är pålitliga, miljöanpassade och tysta inne i staden. Elektrifieringen har en positiv effekt på arbetsmiljön för förare och inte minst stadsmiljön för invånarna i Östersund och vi ser fram emot ett fortsatt bra samarbete med Scania, säger Andreas Ehrenborg, Teknisk direktör på Vy.

Andelen nöjda resenärer är hög efter att elbussarna sattes i bruk. En undersökning som gjorts på uppdrag av kommunen visar att 78 procent av resenärerna är mycket nöjda med resan. 66 procent av de tillfrågade upplever resan med elbussarna som bättre eller mycket bättre jämfört med vanlig buss. 83 procent upplevde det positivt att elen är lokalproducerad.

– De låter mindre, de luktar inget och bidrar till en bättre stadsmiljö. Det känns bättre ur ett klimatperspektiv var de vanligaste svaren. Flera nämnde även USB-uttagen som positivt, berättar Anne Sörensson.