Hector Rail på tillväxtresa

Sedan Hector Rail startade 2004 har företaget haft en stabil tillväxt. Foto: Hector Rail

Hector Rail är den största privatägda tågoperatören i Skandinavien och en uppstickare i en bransch som främst består av statliga järnvägsbolag. Företaget befinner sig just nu på en tillväxtresa där effektivisering och optimering banar väg för framtiden. Claes Scheibe har varit vd på Hector Rail sedan sommaren 2018 och ser ett företag i förändring.

– Vi har gått från ett mer entreprenöriellt bolag till ordning och reda. Hector Rail har mognat enormt de senaste åren och har blivit en stark spelare att räkna med, säger han.

När Claes Scheibe började på Hector Rail som interim vd sommaren 2018 såg han ett bolag som var i starkt behov av struktur. Hans tidigare roller som vd på miljöteknikföretaget Opcon och avfallshanteringsföretaget Envac hade gett honom erfarenheten att utveckla bolag med starkt entreprenörskap till mer organiserade verksamheter, utan att bromsa tillväxten. Claes är i grunden civilingenjör, med många år inom energisektorn och storbolaget ABB, och ser sig själv som en industrialist som alltid vill lära sig mer om tekniken bakom. Strax innan Claes inledde sin karriär på Hector Rail var han egen industrikonsult och kom via kontakter in i järnvägsbranschen. Efter flera möten med Hector Rail kände bägge parter att Claes var rätt person att axla rollen som vd.

– Jag tyckte att det lät som en otroligt spännande position, i en bransch som jag tror starkt på. Det finns inget annat privat alternativ på marknaden för godstransporter på järnväg, så Hector Rail är väldigt unika. Jag såg en enorm potential, både där vi kan bidra till samhällsutveckling och klimatfrågan om vi bara effektiviserar och optimerar användandet av transporterna. Nu har jag varit vd på Hector Rail i två år och det var helt rätt beslut, säger Claes Scheibe.

– Vi vill få fler att använda järnväg istället för väg, det är det allra viktigaste. För att komma dit tittar vi i första hand efter stora logistikflöden av gods som har stor klimatpåverkan, där vi kan bidra och göra skillnad. Många drar sig för att använda järnväg som transport idag, eftersom det kan upplevas som omständligt. Vi försöker därför hela tiden komma med kreativa och mer dynamiska lösningar, som kunden själv kanske inte har tänkt på, säger Claes Scheibe.