Första el-flygplanet certifierat av europeiska luftfartssäkerhetsbyrån

Israeliska Eviation har introducerat världens första kommersiella elflygplan. Foto: Eviation

Trafikanalys har på uppdrag av regeringen tagit fram ett kunskapsunderlag om elflyg. Där framgår att utvecklingen av elektriskt drivna flygplan är i ett inledningsskede. Det första elektrifierade flygplanet certifierades av den europeiska luftfartssäkerhetsbyrån, EASA, tidigare i år. Men det, liksom övriga plan som flugit med elektrisk framdrivning, är mindre plan. Enligt de företag som utvecklar eldrivna passagerarplan dröjer det cirka fem år innan sådana kan vara tillgängliga för passagerartrafik.

Den första generationen av elflyg för passagerartrafik kommer att vara plan för högst 19 passagerare med en begränsad räckvidd. År 2019 svarade trafik med plan i den storleksklassen för två procent av flygningarna under 40 mil inom Sverige och för knappt en procent av de totala koldioxidutsläppen från inrikesflyget. Därmed kan vi konstatera att elflyg inte löser luftfartens klimatproblem, men att det på sikt tillsammans med andra åtgärder kan bidra till lösningen.

Elflygplan väntas innebära sänkta driftskostnader som kan medföra att nya linjer etableras. Det ger positiva effekter på såväl tillgänglighet som företagens konkurrenskraft. Framförallt gäller det för linjer som går över hav eller områden med dåliga tåg- eller vägförbindelser. Den marknad som elflygen ska etablera sig på hade redan före covid-19-pandemin ekonomiska svårigheter och de mindre flygplatserna har haft det svårt att klara sig utan stöd från stat och kommuner och ytterligare åtgärder krävs för att stödja introduktionen av elflyg.