E-handelsbarometern visar exceptionella ökningar

E-handeln växer så att det knakar. Foto: Matsmart

Igår släppte Postnord sin stora e-handelsbarometer som visade på exceptionella försäljningsökningar i nästan alla branscher. Även e-handeln Matsmarts försäljning fortsatte växa kraftigt under sommarmånaderna, juni till augusti.

Snabbast var tillväxten i Sverige, där försäljningen jämfört med sommaren 2019 ökade hela 40 procent, från redan höga nivåer. Enligt en färsk undersökning som Kantar Sifo genomfört på uppdrag av Matsmart handlar också svenskarna mer på nätet än finländarna och danskarna. Bland de nordbor som svarade uppgav nära nio av tio svenskar handlar online medan samma siffra för Finland och Danmark är åtta respektive sju av tio.

När det gäller vilka kategorier av varor och tjänster som nordborna handlar hamnar kläder i topp i alla tre länder och elektronik och streamingtjänster ligger som topp fem i samtliga länder, men därefter skiljer sig köpbeteendena åt.

Apoteksvaror är näst största kategori i Sverige medan grannarna söder och österut inte alls handlar medicin online i samma utsträckning. Över sex av tio e-handlande svenskar uppger att de handlar apoteksvaror på nätet medan färre än två av tio danskar och finländare gör detsamma.

E-handeln för dagligvaror har tagit fart ordentligt under 2020, vilket givit skyhöga tillväxttal, men fortfarande handlar färre än tre av tio mat på nätet. 27 procent av svenskarna, respektive 25 och 22 procent av finländarna och danskarna handlar dagligvaror online.

– Mathandel online är är lite mer utmanande eftersom det handlar om ganska tunga varor som ändå inte kostar jättemycket samtidigt som det behövs snabba leveranser. Det här gör att erbjudandena inte är lika väl utbyggda över hela landet, säger Karl Andersson vd på Matsmart.