Statligt stöd för konvertering till förnybar drift

Nu blir det billigare att gå över till E8. Foto: 2030-sekretariatet

Regeringen aviserar ikväll en budgetpost på 10 miljoner kronor för stöd till konvertering av personbilar till förnybar drift. Därmed sänks tröskeln för fler att köra bil med lite bättre klimatsamvete: en övergång till E85 som minst halverar klimatpåverkan och en övergång till biogas minskar klimatpåverkan med ca 95 procent. Att konvertera bilen till förnybar drift innebär också att ännu en fossilbil försvinner från vägarna. 2030-sekretariatet har drivit frågan och är positiva till att regeringen inför ett stöd:

– Detta är otroligt välkommet och en bra start! Om stödet blir hälften av vad det kostar att konvertera en bil, räcker det bara till 500 gasbilar eller 2000 etanolbilar, kommenterar Anna Lindén, 2030-sekretariatet. "Vi har över en miljon fordon där en konvertering kan bli en miljövinst i princip över en natt."

I Frankrike har närmare 90 000 bilar konverterats till etanoldrift de senaste åren. Marknaden har fått starkt stöd av ett lågt pris på E85, omkring 7 kronor litern.

– Vi utgår från att regeringen kommer att öka stödet till konvertering när de märker den kraftiga efterfrågan, fortsätter Anna Lindén. "Vi behöver stötta alla sätt att driva omställningen av transportsektorn. Det ska inte finnas några anledningar att använda fossila bränslen!"