Flygresandet minskar med 83 procent

På Stockholm Arlanda Airport minskade resandet med 83 procent. Foto: Victoria Ström.

Under augusti månad flög 650 000 resenärer via Swedavias tio flygplatser, en minskning med 83 procent jämfört med förra årets 3 700 000 resenärer. Återhämtningen av flygtrafiken fortsatte jämfört med föregående månader men mattades av något i slutet av augusti på grund av ett minskat fritidsresande. Marknadsläget är dock fortsatt kraftigt påverkat av den globala covid-pandemin. 

Av de 650 000 resenärerna i augusti var 420 000 utrikesresenärer, vilket var en minskning med 85 procent jämfört med förra året. Inrikesresandet minskade i mindre omfattning, med en nedgång på 76 procent i augusti. Sammanlagt reste 230 000 resenärer inrikes i jämförelse med fjolårets 980 000 inrikesresenärer.

– När vi summerar sommarmånaderna kan vi konstatera att den försiktiga återhämtningen av flygresandet fortsätter under augusti, i takt med länders lättade reserestriktioner som möjliggör en större tillgänglighet mellan länder. Även om flygresandet fortsätter att öka i augusti så handlar det fortfarande om relativt små volymer och en historiskt låg nivå till följd av coronapandemins effekter, säger Jonas Abrahamsson, Swedavias vd och koncernchef.

- Inför hösten är flygbranschens bedömning i nuläget att det kommer att ta flera år för flygmarknaden att återhämta sig till nivåer före covid-pandemin. För den närmaste tiden är en fortsatt kraftigt påverkad och begränsad flygmarknad med ett betydligt lägre flygresande jämfört med före pandemin att vänta resten av året och även under nästa år, säger Jonas Abrahamsson.

På Stockholm Arlanda Airport, Sveriges största flygplats, minskade resandet med 83 procent till 418 000 i augusti jämfört med 2019. Även på Göteborg Landvetter Airport, Sveriges andra största flygplats, minskade resandet med 83 procent till 104 000 resenärer under månaden. På Swedavias regionala flygplatser minskade antalet resenärer mellan 66 procent och 93 procent jämfört med fjolårets resenärsantal.