Speed Group vinner stort logistikkontrakt

Kontraktet beräknas ge en omsättning om cirka 100 miljoner kronor per år. Foto: Speed Group

Speed Group har fått förtroendet att för befintlig kund utöka sitt åtagande med en affär som innefattar såväl traditionella lagringstjänster som mer produktionsnära monterings- och konfigurationstjänster. Kontraktet beräknas ge en omsättning om cirka 100 miljoner kronor per år, avtalad för de kommande fyra åren. 

– Vi är oerhört glada att vi i dessa tider vinner nya kontrakt och att vi ges möjlighet att kraftigt öka våra affärer med en av våra viktigaste kunder. Detta är resultatet av ett långsiktigt utvecklingsarbete, där vårt team proaktivt presenterat lösningar som ger kunden en effektivare logistik, säger Mats Johnson, vd på Speed Group. 

– Jag är stolt över ledningen och de anställda i bolaget som under det senast året framgångsrikt jobbat med att vända lönsamhetstrenden i bolaget. Att vi nu får utökat förtroende från befintlig kund är ett kvitto på att Speed Group levererar kostnadseffektiva tjänster med hög kvalitet och kundnöjdhet. Bolaget befäster nu ytterligare sin ställning som ledande tredjepartslogistikaktör på den nordiska marknaden, säger Christian Johansson Gebauer, styrelseordförande Speed Group och affärsområdeschef Construction & Services, Ratos.

Speed Group, erbjuder flexibla lösningar inom logistik, bemanning, rekrytering och utbildning. Bolaget är en av Nordens ledande tredjepartslogistiker (3PL-aktörer) med effektiva automationslösningar och totalt drygt 150 000 kvadratmeter lageryta i Borås, Göteborg och Stockholm. För rullande 12 månader per 30 juni omsatte Speed Group 717 miljoner kronor med en EBITA-marginal om 6 procent.