Ja till nya EU-regler för vägtransportsektorn

EU-förslag för att säkra rättvis konkurrens. Arkivbild

Europaparlamentet har nu med bred majoritet röstat igenom nya regler för vägtransportsektorn, det så kallade mobilitetspaketet. Moderaterna ställde sig bakom förslagen för att säkra rättvis konkurrens, bättre arbetsvillkor och ordning och reda på vägarna i Europa.

Arbetet med de nya reglerna har pågått under flera år, men efter omröstningen i Europaparlamentet kan de nu bli verklighet. Moderaterna röstade ja till förslagen i sin helhet. 

– Det är välkommet att vi äntligen kan få ett vettigt regelverk för åkerinäringen på plats. Svenska åkeriföretag har pressats länge av osund konkurrens. Enskilda småföretagare har kommit i kläm och svenska jobb har gått förlorade. Med de nya reglerna kan vi stärka svensk transportnäring, säger EU-parlamentariker Jörgen Warborn (M).

– Nu väntar ett minst lika viktigt arbete på hemmaplan i Sverige för att se till att reglerna också följs i verkligheten. Först då kan mobilitetspaket bli den seger som utlovats för svenska åkare. Det kräver att vi satsar rejält på fler trafikpoliser och stärker svensk polis, säger Jörgen Warborn.