Carlsberg Sverige växer hos SLP

Carlsberg tidigarelägger sin inflyttning hos SLP i Falkenberg. Foto: SLP

En kort tid efter sitt förvärv av Nettos centrallager i Falkenberg offentliggjorde SLP att bolaget tecknat ett hyresavtal med Carlsberg Sverige avseende uthyrning av stora delar av ytorna inom fastigheten, med en planerad inflyttning under början av 2021. Efter en god dialog mellan SLP, Carlsberg Sverige och Netto står det nu klart att inflyttningen kommer att ske redan den 1 september i år.

– Vi har haft en professionell, enkel och bra dialog med Carlsberg Sverige och Netto (Coop) och är glada över att vi har kunnat hitta en lösning som blir optimal för alla inblandade. För SLP:s sida innebär det att vi kommer att kunna göra förändringen av hyresgäst inom fastigheten på ett bra och välplanerat sätt, säger Peter Strand som är styrelseordförande i SLP.

Dessutom väljer Carlsberg Sverige att även hyra resterande lagerytor, 1 600 kvadratmeter, inom fastigheten. Den tillkommande förhyrda ytan följer det sedan tidigare tecknade hyresavtalet med Carlsberg Sverige och gäller för en period om drygt sex år.

– Möjligheten för oss att tillträda våra nya lokaler redan i september ger oss stora fördelar. Detta inte minst då vi tidigare än planerat kan minska våra transporter jämfört med den alternativa lösning som för närvarande använder, vilket gagnar både miljön och vår operationella verksamhet, kommenterar Maria Franksen som är National Warehouse Manager & Outbound Operations Manager, Carlsberg Sverige.