Utreder parkeringskatt som styrmedel

Parkering som styrmedel testas i nytt projekt. Foto: IVL

I dagarna gick startskottet för ett nytt projekt finansierat av Energimyndigheten där olika kommunala parkeringsstyrmedel ska utredas.

– Vi tror att parkering kommer att vara ett centralt inslag i de kommande årens trafik- och klimatpolitik och det här projektet kommer att ge kommuner och fastighetsägare mer kunskap om hur de kan använda flexibla parkeringstal och parkeringskatt som styrmedel, säger Sara Sköld, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Tidigare forskning visar att minskad tillgång till parkeringsplatser och höjda parkeringsavgifter minskar både bilinnehav och efterfrågan på bilresor till förmån för andra transportsätt med mindre utsläpp. Flera av de regler som idag styr markplanering och stadstrafik i kommunerna utgör dock hinder för moderna mobilitetslösningar, och prissättning kring bilparkering ger ofta svagt stöd till modern mobilitet. Det finns också en osäkerhet hos tjänstemän, politiker och fastighetsägare kring effekter och möjligheter att använda parkering som styrmedel.

– Vi ska ta reda på vad osäkerheterna finns och har ett tydligt mål att ta reda på det juridiska läget, ge förslag till förändringar och göra scenarier som visar på olika effekter av införandet av olika parkeringsstyrmedel. Dessutom ska vi ge förslag till ny parkeringsskatt samt studera effekter och politisk acceptans för en sådan, säger Sara Sköld.

Klimatkommunernas medlemskommuner som deltar i projektet pekar på transportsektorn som en särskild utmaning.