Mässan Persontrafik flyttas till januari 2021

Mässan Persontrafik är en mötesplats för hela Kollektivtrafiksverige. ArkivbildSvenska Mässan

Vår förhoppning har varit att kunna genomföra Persontrafik enligt ursprungsplan, men vi har samtidigt stått redo att ompröva denna plan om situationen kräver det. Efter att under de senaste veckorna ha fört en tät dialog med utställare, branschorganisationer och partners har vi landat i beslutet att Persontrafik 2020 flyttar till 19–21 januari 2021.

I dialogerna framgår det tydligt att en datumflytt till 2021 är vad majoriteten föredrar. Med tanke på den osäkerhet som råder har det funnits tveksamhet och oro kring att genomföra mässan enligt plan hösten 2020. Vi har den största respekt för att en mässa innebär en stor investering i både tid och pengar. Sammantaget har dessa synpunkter vägt tungt i vårt beslut.

– Persontrafik är en populär mötesplats för hela Kollektivtrafiksverige. Kollektivtrafiken, både trafikföretag, leverantörer, offentliga beställare och andra intressenter har samtidigt drabbats hårt i spåren av coronapandemin. För alla människor som kämpat för att få sin verksamhet att överleva krisen finns nu ett behov av att mötas och återstarta kollektivtrafiken. Att vi väljer att genomföra Persontrafik precis i början av 2021 är en viktig signal till branschen att vi nu satsar för att visa på fördelarna och utvecklingen av klimatsmart kollektivtrafik för hållbara samhällen, säger Anders Rudestad, projektledare Persontrafik.

Persontrafik är en av Europas viktigaste mötesplatser för alla verksamma inom kollektivtrafik­branschen. En gemensam arena för kollektiva färdmedel där samverkan och samarbete är ett uppmärksammat koncept. Syftet är att erbjuda attraktiva, miljövänliga och kundanpassade lösningar med resenären i centrum. Mässan arrangeras av Svensk Kollektivtrafik, Sveriges Bussföretag, Sveriges Kommuner och Regioner, Svenska Taxiförbundet, Tågföretagen och Samtrafiken.