Trelleborgs Hamn kör fossilfritt

Trelleborgs Hamn byter ut fordonsflottan. Foto: Trelleborgs Hamn

Trelleborgs Hamn har som mål att bli fossilfria inom drivmedel och har under 2019 gjort enorma framsteg då vi har bytt till HVO30 i våra arbetsmaskiner. Eftersom våra terminaltraktorer förbrukar stora volymer har det också gett en stor effekt.

Till grund för det goda resultatet ligger vår fordonspolicy som hjälper oss att göra ett miljömedvetet och trafiksäkert fordonsval. Enligt denna ska alla arbetsfordon kontinuerligt bytas mot fordon av bästa tillgängliga miljöklass. Detta tillsammans med kraven på att alla lätta fordon som köps in ska drivas fossilfritt och övriga fordon och maskiner, som ännu inte kan drivas med el, successivt ska drivas med en allt högre andel biodrivmedel.

I hamens strävan att vara Östersjöns klimatsmartaste i ständig utveckling kommer Trelleborgs Hamn under 2020 att byta ut fordonsflottan i hamnen till mer miljövänliga elfordon/laddhybrider och maskiner som drivs fossilt inom fem år.