Två fartyg i covidkarantän i Göteborgs hamn

Göteborgs hamn är en karantänshamn. Foto: Göteborgs Hamn

Under tisdagen anlöpte två fartyg Göteborgs hamn med ett konstaterat, respektive ett misstänkt fall av person med Covid-19 ombord. Båda besättningsmännen var isolerade ombord på respektive fartyg som hanteras i enlighet med hamnens karantänplan. Göteborgs hamn är en så kallad karantänshamn vilket framförallt innebär att en karantänsplan tagits fram som beskriver rutiner för åtgärder vid samhällsfarlig sjukdom som kan uppkomma ombord på fartyg. Genom att följa karantänsplanen och dess noga satta regler och direktiv säkerställs att eventuellt smittade personer kan få tillgång till vård utan att smitta sprids.

– Vi har haft löpande kontakt med smittskyddsläkare i VG-regionen under hela Coronaperioden och det har väl mer varit en fråga om ”när”, och inte ”om” detta skulle ske. Så vi har varit väl förberedda och har nu fått möjlighet att provtrycka vår karantänsplan och vi ser nu att den fungerar som den ska, säger Åsa Kärnebro, hamnkapten på Göteborgs Hamn.

På det första fartyget fanns en person hemmahörande i södra Sverige som under tiden till sjöss fått besked om positivt testsvar för Covid-19. Personen hade dock lindriga, förkylningsliknande symptom och kunde på inkopplad smittskyddsläkares inrådan ta sig hem själv med hyrbil direkt från kaj, efter att ha suttit isolerad ombord.

Det var under fredagen som Göteborgs hamns hamnkapten Åsa Kärnebro fick information och förfrågan om anlöpet, då fartyget befann sig utanför Skottland. Fartyget, med en 14 personer stark besättning hemmahörande i Sverige och Norge, ville sättas i karantän i Göteborgs hamn, vilket beviljades i enlighet med hamnens status som karantänshamn. Vid lunchtid på tisdagen nådde fartyget Göteborgs hamn, där fartyget blev anvisad kajplats 752 i Arendal.

– Vi hade helgen på oss att planera anlöpet i tät samverkan med fartygsagent, smittskyddsläkare, Sjöfartsverket och andra aktörer. Detta har gått mycket bra och alla involverade parter har bidragit till att karantänsplanen har fallit väl ut, säger Åsa Kärnebro.