Wibax investerar 15 miljoner kronor i Skelleftehamn

En unik logistiklösning som minimerar godstrafiken. Foto: Wibax Logistics

Wibax investerar totalt 15 miljoner kronor i två nya terminaler i Skelleftehamn. Dessa ligger i nära anslutning till Wibax befintliga terminaler i området.

– Wibax fortsätter växa och vi vill med denna investering ytterligare stärka vår närvaro i norra regionen, säger Jonas Wiklund, CEO Wibax Group.

Terminalerna i Skelleftehamn är Wibax näst nordligaste och ligger strategiskt belägen för leveranser till många av Wibax kunder. Investeringen innebär att man stärker nuvarande tankbestånd med ytterligare 22 cisterner med en total lagringskapacitet på 94 000 kubikmeter. Tillsammans får dessa en lagringskapacitet på 177 000 kubikmeter och totalt 44 cisterner i varierande storlek. Här finns goda förutsättningar att hantera såväl fartygs- som järnvägs- och tankbilstransporter. Genom etableringen stärks Wibax totala lagrings- och logistikkapacitet i området och innebär att vi kontrollerar samtliga terminaler för flytande gods i Skelleftehamn.

Den utveckling som just nu sker i Skellefteå kommer att ha stor betydelse för kommunen tillika hela norrlandsregionen, Sverige och industrin i Europa. Stora industrisatsningarna som exempelvis batteritillverkning kommer att bidra till fler intressanta etableringar. Investeringen är därför av i första hand strategisk karaktär med tanke på allt som händer i området.

Wibax har idag totalt nio terminaler strategiskt placerade på olika platser i Sverige, samt en i Finland. Den totala lagringskapaciteten ökar med detta till cirka 460 000 kubikmeter. Terminalerna håller mycket hög standard, med höga krav på säkerhet.

Wibax erbjuder hela distributionskedjan, från inköp och produktion till lagring och frakt med egna tankbilar. Säkerhets- och servicegraden är mycket hög och kunder har exempelvis möjlighet att via webblösningar se leveranser, aktuella nivåer och uttag.