Investerar hundratals miljoner i Halmstad hamn

I Oceanhamnen etableras en ny kaj på 200 meter och en ny yta för godshantering på 21 000 kvadratmeter. Foto: Hallandshamnar

Hamnen i Halmstad, som ingår i bolaget Hallandshamnar där även hamnen i Varberg ingår, ska rustas upp ordentligt. Bolaget Hallandshamnar ägs gemensamt av Halmstads och Varbergs kommun, och nu meddelar Halmstads kommun att man satsar 700 miljoner kronor på hamnen i Halmstad under de närmsta fem åren. Investeringen omfattar etapp två av Södra infarten, en utbyggnad av Oceanhamnen och etablering av nya järnvägsspår.

— Det här är resultat av ett långsiktigt strategiskt arbete och det är positivt att vi nu kan komma i gång med projekten. Efterfrågan på intermodala logistiklösningar i Halmstad är urstark och med etablering av ny järnvägsinfrastruktur i hamnområdet får vi goda förutsättningar för en ökad kapacitet och tillväxt inom järnvägssegmentet, kommenterar Björn Alvengrip, vd för Hallandshamnar. 

I Oceanhamnen etableras en ny kaj på 200 meter och en ny yta för godshantering på 21 000 kvadratmeter. Hamnbassängen vid den nya kajen får ett ökat djupgående på 12 meter, och när hamnen kan ta emot mer djupgående fartyg uppges kapaciteten i detta segment kan öka med cirka 40 procent. Byggnationen här startar i början av 2023 och beräknas stå klar våren 2024.

Vidare ska kajen i Oceanhamnen vädersäkras och ytorna höjas till tre meter över havet för att stå emot klimatförändringar. Det nya hamnområdet ska också förberedas med modern teknik för att möjliggöra för eldrivna maskiner och fordon och så kallade smarta sensorer. 

— När vi flyttar ut godshanteringen från ett äldre hamnområde möjliggör vi också för stadsutveckling i den gamla hamndelen och minskar risken för buller och damm från godshanteringen, säger Björn Alvengrip.