Containertrafik på järnvägen via Göteborgs hamn var den stora vinnaren

- Växande järnvägsvolymer är positiva på många olika nivåer, säger VD Elvir Dzanic i Göteborgs Hamn i ett pressmeddelande. Foto: The Port of Gothenburg

Göteborgs hamn, som är Nordens största hamn, kännetecknas av en avmattning av alla typer av varor - förutom containervolymerna, som transporterades på järnvägen.

Hamnen har just publicerat volymerna för 2019, och där kan man se att ro-ro-trafiken minskade med sex procent. Det är nedgången i den europeiska ekonomin som orsakar denna nedgång.

Containervolymerna gick mot den sjunkande trenden. De ökade med tre procent jämfört med föregående år. Där kunde man notera att containertrafik på järnvägen var den stora vinnaren. Denna sektor satte ett nytt rekord med en ökning på 14 procent.Det bör dock noteras att detta är ett fall från historiskt höga volymer.

Ny bilhantering minskade med fem procent. Energiporten hade också minskande volymer och sjönk också med fem procent.

Både för bilar och energi bör det noteras att de steg kraftigt under andra halvåret medan första halvåret 2019 stod för nedgången.

- Det understryker att Göteborg är hela Sveriges godsnav från norr till söder på ett tydligt sätt. Det är en bekräftelse på att våra investeringar i hamnens järnvägsinfrastruktur och omlastningsmöjligheter är på rätt väg.

Källa: Danska Transportmagazinet