Gasum öppnar en ny tankstation i Kalmar

Tankstationen förser tunga fordon med flytande naturgas. Foto: Gasum

Det nordiska nätverket för tankstationer för gas expanderar i och med att Gasum öppnar en ny tankstation för med flytande gas i Kalmar. Det är Gasums tionde tankstation i Sverige och en viktig del av Gasums planer på att bygga ett nätverk med 50 tankstationer för tunga fordon i Norden fram till början av 2020-talet. Det växande stationsnätverket besvarar den ökande efterfrågan på landsvägstransporter med låga utsläpp.

Den nya tankstationen förser tunga fordon med flytande naturgas, LNG, och flytande biogas, LBG. Tunga transporter står för närvarande för upp till 30 procent av koldioxidutsläppen från vägtransporter i Europa. Enligt de nya utsläppsmål som EU införde 2019 ska utsläppen av växthusgaser från tunga fordon minskas med 30 procent fram till 2030. Målet på nationell nivå i Sverige är att minska utsläppen från vägtransporter med 70 procent fram till 2030 jämfört med 2010 års nivåer.

”Att bygga nätverket med tankstationer för tunga fordon är en viktig del av Gasums strategi. I Norden sker de flesta godstransporterna på land. På grund av de långa avstånden måste vi fortsätta att skapa ytterligare möjligheter för logistik- och transportföretag att övergå från fossil diesel till LNG och LBG. För närvarande planerar vi att bygga ett nätverk av 50 tankstationer fram till början av 2020-talet,” säger Mikael Antonsson, Director Traffic Sweden, Gasum

Runt Kalmar i södra Sverige är biogasproduktion väl etablerat. I Kristianstad bygger Gasum just nu en biogasanläggning på Stora Ensos massa- och pappersbruk i Nymölla. Anläggningen, som drivs av Gasum, kommer att omvandla pappersbrukets avloppsvatten till förnybar flytande biogas (LBG). Anläggningen förväntas tas i drift andra halvan av 2020 och den LBG kommer att finnas tillgänglig på Gasums tankstationer. På tankstationen i Kalmar kan man tanka både LBG och LNG, vilken gör den till en viktig knytpunkt långväga transporter liksom för lokala transportföretag. Widens Åkeri, ett lokalt transportföretag med huvudkontor i Kalmar, valde att beställa två gasdrivna lastbilar tack vare de nya stationerna.

– För oss var den nya tankstationen med flytande gas i Kalmar en förutsättning för att vi skulle beställa de gasdrivna fordonen. Att göra vår verksamhet mer hållbar är ett av våra viktigaste mål och alternativa bränslen behövs för att ersätta fossil diesel. Vi ser verkligen fram emot att börja använda biogas, förklarar Pierre Widén, vd på Widens Åkeri.